Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/zspm/public_html/wp-content/plugins/essential-grid-Old/includes/item-skin.class.php on line 1306
Zgodovina – ZSPM
 

O nas

 

Zgodovina Zveze slovenske podeželske mladine

Začetki Zveze slovenske podeželske mladine sovpadajo z nastankom Zveze slovenske kmečke mladine (ZSKM), ki je nastala kot odmev na nevzdržne razmere kmetijstva v času pred osamosvojitvijo. Povod za ustanovitev ZSKM je bila konferenca 29. februarja 1988 v Žalcu, kjer so se študenti kmetijstva, mladi kmetje in pospeševalci zavzeli za prihodnost slovenskega kmetijstva. In tako je nastala pobuda za stanovsko organizacijo, ki bi zbliževala in povezovala kmete, mladino ter stroko. V Žalcu je bil izbran iniciativni odbor za ustanovitev Zveze slovenske kmečke mladine. Po konferenci so se dogodki začeli razvijati zelo pospešeno. V Mladini je bil 22. aprila 1988 objavljen razglas: »Ustanovimo Zvezo slovenske kmečke mladine (ZSKM) in Slovensko kmečko zvezo (SKZ)«. Glavni pobudniki ZSKM so bili študentje Biotehniške fakultete v Ljubljani. Med njimi so bili predvsem prof. dr. Emil Erjavec, ki je takrat postal prvi predsednik ZSKM, Marjan Podobnik, Marija Markeš, Zdravko Brglez ter drugi.

ZSKM je bila ustanovljena skupaj s Slovensko kmečko zvezo na javni tribuni 12. maja 1988. V času med 1988 in 1992 je ZSKM skupaj s SKZ pod okriljem takratne Zveze slovenske socialistične mladine s svojim revolucionarnim pristopom in načinom razmišljanja soustvarjala nov prostor v slovenski politiki za kmeta in kmečko mladino.

V Rakičanu je 14.junija 1992 potekal drugi redni kongres ZSKM, na katerem je postala predsednica Cvetka Mavrič, roj. Goličnik, ki je bila v časih pred osamosvojitvijo aktivna v panevropskem gibanju, in ena tistih, ki je videla priložnost za mlade na podeželju v povezovanju in družbenih spremembah. Sama opisuje čase kot zelo razgibane in napete, saj so gradili temelje novi državi in pisali grafite po Ljubljani za spremembe v političnem in družbenem sistemu. Zakaj so želeli postati nevladna in politično neodvisna organizacija, ki se ukvarja z mladimi na podeželju, je bil po besedah Cvetke Mavrič ravno prazen prostor, ki je nastal na podeželju. Gnalo jih je prepričanje: »Če bomo šli proč od politike, bomo lahko zajeli interesno skupino ljudi, s katerimi se nihče ne ukvarja«.
Tako je v Rakičanu iz Zveze slovenske kmečke mladine nastala Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) kot politično neobremenjena in neodvisna organizacija. Ves trud okrog ZSPM bi bil zaman, če ne bi kot zveza društev v naslednjem letu aktivno delovali na podeželju in združevali mlade kmete in podeželsko mladino v društva podeželske mladine, le-te pa v novo ZSPM. Društva so ponekod nastala povsem na novo, veliko pa jih je svoj status spremenilo iz mladih zadružnikov. Tako je ZSPM skoraj eno leto delovala brez pravnega statusa, saj se brez članov ZSPM ni mogla registrirati kot pravna oseba. Aleš Kotnik, aktivni član takratnega glavnega odbora, opisuje, kako so iskali in aktivirali tri društva, ki so 3. aprila 1993 v Kranju formalno ustanovila Zvezo slovenske podeželske mladine, sprejela nov statut in program dela. Ustanovna društva ZSPM so bila DPM Ptuj, DPM Zabukovje in DPM Zgornja Savinjska dolina. Kot opisuje dogajanje Kotnik, so se člani glavnega odbora učili sproti in se trudili za močan zagon nove organizacije. Kot primer navaja takratni finančni položaj ZSPM. Mladinski svet Slovenije je razpisal finančno pomoč za delovanje nevladnih organizacij, ker predsednice ZSPM ni bilo v Sloveniji, so se člani organizirali sami in poiskali pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije. To je bil po navedbah Kotnika prvi priliv - za tiste čase - kar velik.

Zgodovina predsedovanja ZSPM

Timeline

2021
Mar 23

2014 – 2020

2014 – 2020

Rok Damijan (Podravska regija)

Prelomni datum, ko sem popolnoma prestopil prag najplemenitejše nacionalne organizacije, ki predstavlja in zastopa vse mlade s podeželja je zame bil 15.3.2014 v Jurskovem dolu na redni letni skupščini ZSPM… Preberi več

Jan 01

POSVET PODEŽELSKE MLADINE

POSVET PODEŽELSKE MLADINE

Posvet podeželske mladine poteka v začetku leta. Namen srečanja predstavnikov društev podeželske mladine je druženje, spoznavanje, izmenjava dobrih praks. Na dogodku pregledamo plan dela podeželske mladine in se seznanimo s aktivnostmi v letu, ki je pred nami. na dogodku veliko časa namenimo tudi spoznavanju mladinskih metod dela in koristnim vsebinam za lažje delo v društvu, kot so naprimer pridobivanje novih članov, pridobivanje finančnih sredstve, motivacija članov…

2020
Jan 01

DRŽAVNE ŠPORTNE IGRE

DRŽAVNE ŠPORTNE IGRE

Za namen povezovanje, druženja in promocije gibanja vsako leto organiziramo poletne in zimske športne igre. Osrednji dogodek zimskih športnih iger je smučarska tekma, vedno pa poskrbimo tudi za športne aktivnosti za nesmučarje, kot so drsanje, pohod, bovling… Na poletnih športnih igrah se udeleženci pomerijo v veliki igri, ki je namenjena predvsem grajenju skupnosti in spoznavanju in v raznih športih kot so košarka, nogomet, odbojka na mivki in če je le mogoče si privoščimo še ohladitev v bazenu.

2019
Jan 01

KVIZ MLADI IN KMETIJSTVO

KVIZ MLADI IN KMETIJSTVO

Državno tekmovanje je tradicionalna, strokovno izobraževalna, prireditev namenjena izobraževanju in druženju mladih s podeželja. Državno tekmovanje se izvede vsako leto v spomladanskem času. Na državnem tekmovanju se v znanju preizkušajo zmagovalne ekipe regijskih tekmovanj. Dogodek organiziramo skupaj s kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS). Izvedba prireditve pripada društvu, ki je član ZSPM in katerega ekipa je, v predhodnem letu izvedbe prireditve, postala državni zmagovalec.

2018
Jan 01

OPOLNOMOČEN KMET

OPOLNOMOČEN KMET

Skozi projekt želimo okrepiti skupino za mlade kmete in kmetijsko politiko, da bodo predstavniki opolnomočeni ter tako dorasel sogovornik političnim odločevalcem na nacionalnem in na EU nivoju z znanjem, pridobljenim v času projekta. Drug cilj projekta je opolnomočenje udeležencev (mladih kmetov) za dialog z deležniki, in zastopanje, ne samo svojih, ampak interesov vseh slovenskih mladih kmetov in mladih, ki živijo v ruralnih okoljih. Mlade kmete bomo usposabljali neposredno preko praktičnih srečanj.

2017
Jan 01

SREČANJA DRUŠTEV PODEŽELSKE MLADINE Z VIZIJO

SREČANJA DRUŠTEV PODEŽELSKE MLADINE Z VIZIJO

Skozi srečanja oziroma delavnice na društveni in regijski ravni je mladinska delavka skupaj z udeleženci iskala vizijo razvoja in cilje za nadaljnje delo in načrtovala društvene projekte. Mladinska delavka je članom predstavila ZSPM, njene organe in način delovanja. Posredno je članom društev predstavila mladinske metode dela, ki jim bodo v prihodnosti olajšale načrtovanje. Cilj projekta je bil povečati kohezijo znotraj Zveze. Projekt je bil sofinanciran s strani Republike Slovenije, Evropske unije in Evropskega socialnega sklada.

2016
Jan 01

MLADINSKE IZMENJAVE NA PODEŽELJU

MLADINSKE IZMENJAVE NA PODEŽELJU

V letu 2017 je Zveza slovenske podeželske mladine postala partnerica pri projektu organizacije izmenjav IFYE Europe – mladinske izmenjave na podeželju. Izmenjava je odlična priložnost za mlade s podeželja, da poletje izkoristijo za aktivne počitnice, se naučijo kaj novega in spoznajo zanimive ljudi in kulture. Pomemben del izmenjave pa predstavlja tudi povezvanje mladih podeželcev, saj le to pomeni prenos znanja in izkušenj ter predstavlja konkurenčno prednost in vzvod razvoja.

2015
Jan 01

DRŽAVNE KMEČKE IGRE

DRŽAVNE KMEČKE IGRE

Kmečke igre so družaben dogodek, ki povezuje društva podeželskih mladin in ostala mladinska društva iz cele Slovenije. Namen prireditve je spoznavanje, druženje in zabava ob ohranjanju tradicionalnih kmečkih opravil. Prireditev izvajajo mladi prostovoljci iz lokalnih društev pod okriljem Zveze slovenske podeželske mladine. Igre pripravljajo društva na regionalni ravni in ZSPM, ki organizira Državne kmečke igre.

2014
Mar 01

2014 – 2020

2014 – 2020

Rok Roblek (Gorenjska regija)

Mesto predsednika sem prevzel po dveh letih delovanja v glavnem odboru kot predstavnik Gorenjske regije in sem organizacijo že dokaj dobro poznal. Kmalu sem spoznal, da je ključna priložnost Zveze slovenske podeželjske mladine ravno podeželje, kmetijstvo,… Preberi več

Jan 01

SREČANJA MLADIH KMETOV

SREČANJA MLADIH KMETOV

Srečanja mladih kmetov organiziramo in izvajamo na večih ravneh, vedno pa po metodah mladinskega dela. Srečanja so namenjena izmenjavi mnenj, pripravi stališč mladih kmetov, pripravi na zagovorniške dejavnosti in mreženju. V letu 2018 so srečanja potekala po občinah, v letu 2019 pa bodo v sklopu projekta opolnoMOČEN KMET potekala območjih Kmetijsko gozdarskih zavodov Slovenije. Skupaj s KGZS in MKGP organiziramo tudi nacionalna srečanja mladih kmetov.

2013
Jan 01

INOVATIVNI MLADI KMET, KMETICA

INOVATIVNI MLADI KMET, KMETICA

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) spodbujata inovativnost med mladimi na podeželju, zato organizirata izbor Inovativni mladi kmet/kmetica. Naziv se podeljuje kandidatu oziroma kandidatki, ki živi in dela na kmetiji, še ni dopolnil/dopolnila 40 let in je z inovativno idejo pomembno prispeval/prispevala k ohranjanju in razvoju kmetijstva, gozdarstva ali ribištva. Naziv je podeljen osebi, ki po oceni strokovne komisije prejme največ točk.AKTUALEN NOSILEC NAZIVA IMK je – Igor Paldauf

2012
Jan 01

AKCIJSKI NAČRT DELA Z MLADIMI KMETI

AKCIJSKI NAČRT DELA Z MLADIMI KMETI

Dokument petletnega akcijskega načrta 2016-2020 dela z mladimi kmeti smo pripravile tri organizacije: Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM), Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Z akcijskim načrtom smo opredelili konkretne mehanizme za vzpostavitev celovitega sistema, ki bo mlademu kmetu predstavljal in nudil podporno okolje, kjer bo pridobil nova znanja, potrebne informacije ter izmenjal izkušnje.

2011
Apr 01

NAJ PROJEKT ZSPM

NAJ PROJEKT ZSPM

Glavni namen izbora je predstavitev vaših lastnih, izvirnih, drugačnih projektnih idej, ki pomembno prispevajo k razvoju podeželske mladine. Vsako društvo lahko sodeluje pri izboru z eno projektno idejo, za katero meni, da je pomembno prispevala k ohranjanju in razvoju mladih na podeželju ter se odlikuje vsaj po enem od naslednjih vidikov: prinaša nove ideje, pomembne za nadaljnji razvoj na svojem področju, prinaša večjo prepoznavnost društva, prinaša povečanje članstva …

2010
Jan 01

NEVARNO NA KMETIJI

NEVARNO NA KMETIJI

V letu 2018 smo na Zvezi slovenske podeželske mladine pričeli z projektom ozaveščanja o nevarnostih pri delu na kmetiji in ga poimenovali neVARNO NA KMETIJI. Projekt, ki ga je podprla zavarovalnica Triglav, sestoji iz večih aktivnosti. In sicer iz tečaja prve pomoči na kmetiji, prikaz ravnanja z nevarnimi snovmi in tečaj požarne varnosti na kmetiji. ČIzvedli smo tudi tečaj varnega rokovanja z živalmi, ki je potekal na sejmu AGRA, tečaj varnega dela v gozdu in prikaz varne vožnje s kmetijsko mehanizacijo na Vranskem.

2009
Mar 01

2009 – 2011

predsednica Urska Sencar Hocevar

Urška Senčar Hočevar (Ljubljana z Zasavjem)

Dve desetletji delovanja Zveze slovenske podeželske mladine je dokaz, da je med mladimi podeželani z močno voljo, vizijo in energijo mogoče presegati ustaljeno z željo po boljšem. Čeprav ugotavljamo, da so vrednote v krizi, pa ne pomeni da ljudje, ne samo mladi, … Preberi več