Področja dela

Mladinske politike in razvoj podeželja

Mladinske politike in razvoj podeželja je področje dela ZSPM, ki se usmerja v izboljšavo življenjskih pogojev za mlade na podeželju in posledično k razvoju podeželja. Mladinske politike naslavljamo skozi perspektivo mladih s podeželja, in se usmerjamo v implementacijo 6. evropskega mladinskega cilja Korak naprej za podeželsko mladino. Znotraj področja največ pozornosti namenjamo trgu dela na podeželju

Eva Kotnik

Vodja področja za mladinske politike in razvoj podeželja
eva.kotnik@zspm.si

Več o meni

Želiš soustvarjati slovensko podeželje? Biti glas mladih na podeželju?
Pridruži se ekipi! Piši naši Evi.

Aktualno na področju dela

V četrtek, 30. maja 2024, je naša Eva Kotnik, vodja področja za mladinske politike in - Preberi več
SZJ: Ob drugi obletnici volitev - Mladi predstavili zahteve na področju bivanjske problematike in prazne - Preberi več
Šmarjeta, 6.-8. 10. 2023 Med 6. in 8. oktobrom je v Šmarjeti potekal delovni vikend - Preberi več

Zagovorništvo mladih s podeželja

Mladim s podeželja želimo zagotoviti pogoje za kakovostno življenje na podeželju. Vloga na lokalnih, nacionalnih in evropskih oblasti je, da svoje ukrepe usmerja tudi v izboljšanje razmer za bivanje mladih izven urbanih središč. Ekipa želi preko zagovorniških aktivnosti prepričati odločevalce, da je za ohranjanje podeželja pomembno investirati v vse mlade na podeželju, ne glede na to s čim se ukvarjajo.

Glavna področja zagovorništva: bivanjska problematika, trg dela, participacija mladih.

Razvoj podeželja

Za uspešen in trajnosten razvoj podeželja smo ključni mladi, zato moramo biti vključeni v vse aktivnosti razvoja podeželja. Mladi na podeželju smo tisti, ki bomo v prihodnje ohranjali, razvijali in upravljali naše podeželje. Zato mora naša vizija, naše želje in potrebe biti upoštevane že sedaj.

Glavna področja zagovorništva: infrastruktura na podeželju, pametne vasi, dostop do storitev.

#6 Korak naprej za podeželsko mladino - EU mladinski cilj

Preko procesa Evropskega mladinskega dialoga, so mladi oblikovali 11 Evropskih mladinskih ciljev, ki so bili leta 2018 s strani držav članic potrjeni kot del Evropske mladinske strategije. Šesti cilj Korak naprej za podeželsko mladino pa je tisti, ki naslavlja življenje mladih na podeželju.
Ozadje: Kljub zavezanosti EU k razvoju podeželja in glede na dejstvo, da je v letu 2015 skoraj ena tretjina prebivalcev EU živela na podeželju, so razlike med življenjem v mestih in na podeželju še vedno izrazite. Zato jepomembno zagotoviti enakost mladih v mestnih in podeželskih okoljih.
Cilj: Ustvariti razmere, ki bodo mladim omogočale uresničitev svojega potenciala na podeželju.
Podcilji:
  • Zagotoviti ustrezno infrastrukturo na podeželju, da se mladim omogočijo pravične javne storitve, informacijska vključenost in stanovanjske možnosti.
  • Zagotoviti, da se na podeželju ustvarjajo trajnostna in visokokakovostna delovna mesta,dostopna mladim.
  • Zagotoviti decentralizacijo različnih dejavnosti mladih, za mlade in z njimi, da se podpre njihovo vključevanje in omogočijo koristi lokalnim skupnostim.
  • Zagotoviti, da mladi na podeželju aktivno sodelujejo v procesih odločanja.
  • Zagotoviti enak dostop do visokokakovostnega izobraževanja za mlade na podeželju.
  • Ustvariti pozitivno podobo podeželskih območij.
  • Zagotoviti zaščito podeželskih tradicij.