Področja dela

Mladi kmetje in kmetijska politika

Področje dela za mlade kmete in kmetijsko politiko združuje izobraževanje in informiranje, povezovanje z relevantnimi odločevalci in deležniki ter zagovorništvo. Je neposredna povezava med mladimi kmeti in pristojnimi institucijami s področja kmetijstva ter ostalimi ključnimi deležniki. Sodelovanje je poglavitnega pomena za vzpostavitev kmetijskega okolja, ki bo (mladim) kmetom omogočalo trajnostni razvoj kmetij, primerno plačilo in dostojno življenje.

Ena izmed prioritetnih nalog je vzpostavitev okolja, kjer bodo mladi kmetje sooblikovali kmetijsko politiko (nacionalno in evropsko), predlagali rešitve iz prakse ter dobili neposredne odgovore na zastavljena vprašanja. Želimo, da se skozi povezovanje utrjujejo vezi, ki predstavljajo pomembno dodano vrednost za posameznika ter celotno kmetijsko panogo. Ko se povezovanje nadgradi v sodelovanje, se oblikujejo kompleksne rešitve, ki pomembno doprinesejo vsem deležnikom.

Doris Letina

Vodja področja za mlade kmete in kmetijsko politiko
doris.letina@zspm.si

Več o meni

Slide Doris Letina Kmetijstvo ni samo poklic, je način življenja - in postati mora vrednota! Nauči te modrosti in iznajdljivosti, ter tega, da so izzivi minljivi, priložnosti pa lahko ustvarjamo tudi sami. Vodi te skozi številne preizkušnje, toda ob koncu dneva, ob žetvi in ob vsakem majhnem uspehu, ti da tisto neprecenljivo zadovoljstvo, ki poplača (skoraj) vse skrbi. Naša skupna odgovornost pa je skrb do narave, živali in do (so)ustvarjanja kmetijstva, ki ga želimo kmetovati. Do kmetijstva, ki nam bo omogočalo dostojno življenje! Vaši zapisi Slide Luka Peteh Mestno življenje ima zagotovo veliko dobrih plati zaradi katerih je le to bolj preprosto. Banka, pošta in več živilskih trgovin imamo v radiju 500 metrov kar nas zagotovo rahlo razvadi. Sivo jutro, stolpnice in zgoščen promet pa je ena stvar, ki jo preprosto veliko mestnih ljudi sovraži. Spomnim se ko sem bil majhen otrok in sva z bratom hodila k babici in dedku v Črni Vrh, kjer življenje teče bolj počasi. Vonj narave ob 7 zjutraj in zvoki, ki se jih spominjam me umirijo in spominjajo na bolj preproste dneve kjer sem videl, da ima tudi kmečko življenje svoje prednosti. Sam sem mestni človek ampak se velikokrat poigravam z mislijo, da bi živel na kmetiji. Zdi se mi, da bi bilo življenje bolj preprosto in zagotovo bolj mirno. Vaši zapisi

Mladi kmetje smo prihodnost slovenskega kmetijstva in razvoja podeželja, zato moramo biti mi tisti, ki (so)ustvarjamo kmetijstvo, ki ga bomo kmetovali. Kmetijstvo ni poklic, je način življenja. In postati mora vrednota.

Aktualno na področju dela

15. septembra 2023 smo skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Zadružno zvezo Slovenije, Sindikatom kmetov - Preberi več
Gornja Radgona - V sredo, 30. avgusta 2023, smo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, - Preberi več
Na Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano smo naslovili Poziv za podaljšanje Javnega razpisa za intervencijo - Preberi več

Zagovorništvo

Sklop zagovorništva sestavljajo raznolike aktivnosti, ki jih povezujejo stališča, predlogi in pripombe mladih kmetov, ki so oblikovana preko delovnih skupin, srečanj mladih kmetov, srečanj mladih prevzemnikov, spletnih anket, in jih zagovarjamo na posvetovalnih telesih ministrstva, sestankih, okroglih mizah. Pomembno pa je tudi ostalo sodelovanje z odločevalci in deležniki, kampanje, izjave za javnost.

Informiranje in izobraževanje

Pri izobraževanju in informiranju je pomemben poudarek na seminarjih, izobraževanjih, okroglih mizah ter ostalih dogodkih. Pomembne pa so tudi ekskurzije, obiski kmetijskih in gozdarskih sejmov, ter ogledi dobrih praks. Doma in v tujini.
Spletni seminarji ABC o kmetijstvu so namenjenim mladim kmetom, mladim s podeželja in vsem, ki jih ta tematika zanima. Preko spletnih seminarjev želimo mlade izobraziti in jih navdušiti za ta poklic. Hkrati pa jih usmerjamo na ljudi, ki določena področja poznajo v potankosti. Naš cilj je povezovanje, zato se preko seminarjev povezujemo z drugimi deležniki v kmetijstvu in z dobrimi praksami s kmetij, ki so lahko kmetu v pomoč na poti do cilja.

Sodelovanje z deležniki

Velik poudarek pa je namenjen še sodelovanju z relevantnimi odločevalci in deležniki v kmetijskem sektorju. Znotraj področja za mlade kmete in kmetijsko politiko deluje tudi Info točka. Mladi kmetje nam lahko posredujete svoja vprašanja, pripombe.. ki jih posredujemo pristojnim institucijam in pridobimo konstruktivne odgovore.

Je neposredna povezava med mladimi kmeti in pristojnimi institucijami s področja kmetijstva ter ostalimi ključnimi deležniki. Sodelovanje je poglavitnega pomena za vzpostavitev kmetijskega okolja, ki bo (mladim) kmetom omogočalo trajnostni razvoj kmetij, primerno plačilo in dostojno življenje.

Ena izmed prioritetnih nalog je vzpostavitev okolja, kjer bodo mladi kmetje sooblikovali kmetijsko politiko (nacionalno in evropsko), predlagali rešitve iz prakse ter dobili neposredne odgovore na zastavljena vprašanja. Želimo, da se skozi povezovanje utrjujejo vezi, ki predstavljajo pomembno dodano vrednost za posameznika ter celotno kmetijsko panogo. Ko se povezovanje nadgradi v sodelovanje, se oblikujejo kompleksne rešitve, ki pomembno doprinesejo vsem deležnikom.

Prijava na novice

Vabljeni, da se prijavite na elektronske novice za mlade kmete, v katerih vas občasno obvestimo o aktivnostih za mlade kmete in ostalih pomembnih novicah, pomemben del pa predstavlja tudi spletno zagovorništvo, ki ga izvedemo nekajkrat letno.


Delovne skupine

Mladi kmetje se vsak teden srečamo na delovnih skupinah, kjer obravnavamo ključne dokumente kmetijske politike, aktualne tematike in problematike ter oblikujemo ustrezna stališča. V kolikor vam čas dopušča, vas vabimo, da nam sporočite svoj interes in vas z veseljem vključimo v naša tedenska srečanja. Po elektronski pošti mladim kmetom večkrat posredujemo aktualna in relevantna obvestila in povabila na dogodke in ostale aktivnosti. Če jih še ne prejemate, lahko svoj elektronski naslov vključite v bazo mladih kmetov.