NAJ PROJEKT in
NAJ PROSTOVOLJEC
podeželske mladine za leto 2022


 

Izbor za naziv
"NAJ PROJEKT & NAJ PROSTOVOLJEC
podeželske mladine 2022"

Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) spodbuja razvoj lastnih izvirnih, drugačnih projektov med mladimi na podeželju, ki pomembno prispevajo k razvoju podeželske mladine. Zavedamo se pomena druženja, povezovanja in pridobivanja znanj in izkušenj, preko katerih se krepi samozavest in ponos v mladih s podeželja.
V zadnjih dveh letih smo priča temu, kako vi, mladi podeželani, kljub preprekam, s svojimi idejami in sporočili pripomorete k boljšemu jutri slovenskega podeželja. Nedvomno ste eden izmed pomembnejših členov pri soustvarjanju podeželja kot prostor za kakovostno življenje, nove priložnosti in trajnostni razvoj.

Naziva za leto 2022 bosta podeljena v soboto, 26. novembra, na zaključni prireditvi v Semiču.

ZSPM vas skupaj z aktualnim nosilcem naziva NAJ PROJEKT 2020 DPM Metlika, vabi, vse svoje člane – društva podeželske mladine, k oddaji prijave na razpis NAJ PROJEKT podeželske mladine 2022.
Društva so in bodo ostala zakladnica prostovoljcev in za vsako idejo, za vsakim sporočilom in za vsakim projektom stojijo oz. stojite vi, prostovoljci. Na omenjene pa večkrat kar pozabimo, ne namenimo jim niti primerne zahvale, čeprav sami gotovo mislijo, da le te ne potrebujejo. Morda je res ne, ker jih pri delu žene notranja motivacija in izkazano zadovoljstvo sodelujočih, vendar si zahvalo zaslužijo.

Pogoji za sodelovanje

Na ZSPM smo se z namenom izkazovanja spoštovanja in zahvale prostovoljcem odločili, da z letošnjim letom ponovno obudimo podelitev naziva NAJ PROSTOVOLJEC podeželske mladine.
Na razpis za NAJ PROJEKT podeželske mladine se lahko prijavi:

Polnopravni član ZSPM – društvo, ki je član Zveze slovenske podeželske mladine in deluje lokalno v eni izmed 10 regij ZSPM, ki ima poravnana članarino za leto 2022 in ostale morebitne dolgove.
Kandidati za naziv NAJ PROSTOVOLJEC podeželske mladine morajo biti:

Člani enega izmed polnopravnih članov ZSPM – društvo, ki je član Zveze slovenske podeželske mladine in deluje lokalno v eni izmed 10 regij ZSPM, ki ima poravnana članarino za leto 2022 in ostale morebitne dolgove.

Rok in način prijave

Predlagatelj mora izpolniti spletno prijavnico preko katere mora oddati vsaj osnovne podatke o prijavi. Zaželeno je, da preko spletne prijavnice odda tudi vsebinski del, torej izjavo in priloge; lahko pa jih pošlje tudi po e-pošti na info@zspm.si.
Pijava je veljavna, ko prijavitelj po e-pošti prejme obvestilo, da je bila prejeta. Obvestilo o vsaki prejeti prijavi bo poslano v roku 7 dni od prejema.

Posamezen predlagatelj lahko na razpis prijavi več posameznikov in samo en projekt.

Rok za oddajo prijav je nedelja, 23. oktober 2022.

Ravnanje z osebnimi podatki

Vsi osebni podatki, oddani v prijavnici, bodo uporabljeni zgolj za namene razpisa in zaključne prireditve za prostovoljce. O prostovoljcu, ki bodo izbrani za ključni naziv oz. nagrado, bomo javno objavili naslednje podatke: ime in priimek ter društvo iz katerega prihaja – strinjanje poda prostovoljec oz. prostovoljka s podpisano izjavo, ki je del prijavnice.

Izbira najboljših, zaključna prireditev in priznanja

O izbiri NAJ PROJEKTA bo na podlagi prispelih prijav odločala strokovna komisija, sestavljena iz predstavnic oz. predstavnikov ZSPM, partnerskih organizacij, institucij, podjetij; lokalnega okolja, kjer se prireditev odvija ter ustvarjalcev vsebine na družabnih omrežjih.
Kot kriterij odločanja bodo komisiji služila v nadaljevanju predstavljena merila – projektna ideja, upoštevanje projektnega menedžmenta, video predstavitev projekta.
O izbiri NAJ PROSTOVOLJCA bo na podlagi prispelih prijav odločal glavni odbor ZSPM (*v nadaljevanju GO ZSPM), ki ga sestavljajo predsednica in 10 regijskih predstavnikov. V primeru nominacije predstavnika glavnega odbora ZSPM za naziv NAJ PROSTOVOLJEC podeželske mladine se le tega izloči iz procesa izbora.
Kot kriterij odločanja jim bodo služili dosežki posameznikov – rezultati njihovega dela, njihove odgovornosti, trajanje prostovoljskega dela, samostojnost in samoiniciativnost, aktivna participacija, vpliv na organizacijo in druga okolja, v katerih je delo potekalo.
Odločitev komisije in GO ZSPM je dokončna. Komisija in GO ZSPM si pridržujeta tudi pravico, da podelita posebna priznanja izven navedenih kategorij in da ne podelita naziva, če presodita, da je število ali kvaliteta prijav prenizka.

Zaključna prireditev na katero bomo povabili predstavnike prijavljenih ter prijavljene posameznike bo potekala 26. novembra v Semiču.
Na prireditvi bomo podelili naj nazive, priznanja in nagrade; slednje bodo predvsem simbolične narave. Priznanja za sodelovanje bodo prejeli vsi veljavno prijavljeni posamezniki in projekti.

NAJ PROJEKT podeželske mladine 2022

Posamezno društvo se lahko prijavi samo z enim projektom, ki je bil izveden bodisi v letu 2021 ali v letu 2022. Naziv se podeljuje kandidatu – društvu, ki je član Zveze slovenske podeželske mladine, deluje lokalno v eni izmed 10 regij ZSPM, ter bo s podano prijavo, ne le predstavil društvo ter izbrano projektno idejo društva, temveč s svojim delovanjem in planom dela društva pomembno prispeval k ohranjanju in razvoju mladih na podeželju ter se odlikuje vsaj po enem od naslednjih vidikov:

prinaša nove ideje, pomembne za nadaljnji razvoj na svojem področju,
prinaša višjo prepoznavnost društva, mladih s kmetij, podeželja in s tem posledično Zveze slovenske podeželske mladine,
prinaša povečanje članstva.
Komisija bo pravočasno in pravilno prispele prijave (do 23. oktobra) na podlagi spodaj navedenih meril ocenila in izbrala najboljših 5 društvenih projektov, ki se bodo kasneje predstavili na 7-dnevnem spletnem glasovanju (od 14. do 20. novembra).

Končna razvrstitev je odvisna od odločitve strokovne komisije, kot tudi odločitve javnosti.

H končnemu seštevku točk namreč 60% prinese ocena strokovne komisije in 40% pa ocena dosežena s strani javnega glasovanja.

Naziv NAJ PROJEKT podeželske mladine 2022 bo podeljen društvu, ki bo po mnenju strokovne komisije in javnega glasovanja prejel najvišje število točk. V primeru izenačenja, zmaga društvo, ki ima višji odziv s strani strokovne komisije. Projekti in njihove predstavitve bodo objavljeni na spletni strani in na družbenih omrežjih ZSPM.
Prijavo lahko oddate preko spletne prijavnice do vključno 23. oktobra 2022. Prijava naj poleg natančno izpolnjenega prijavnega obrazca vsebuje tudi zahtevane priloge (v pdf. obliki) in predstavitveni video oz. spletni dostop do videa oz. fotografij.

Merila za ocenjevanje

PROJEKTNA IDEJA (40 točk)

Inovativnost ideje ‘5

Privlačnost komuniciranja ideje in samega imena projekta ‘5

Priprava in izvedba projekta ‘10

Način vključitve prostovoljcev in članov društva ‘10

Povezanost projekta z delovanjem društva ‘10
UPOŠTEVANJE ELEMENTOV PROJEKTNEGA MENEDŽMENTA (50 točk)

Namen ‘10

Cilji ‘10

Dosežki in rezultat ‘30

- Vpliv oz. učinek na društvo in povezovanje članov znotraj društva ‘15
(npr. širjenje prostovoljstva, razdelitev dela in vlog znotraj, število vključenih članov, število novih članov, …)

- Vpliv oz. učinek na lokalno skupnost ter povezovanje deležnikov znotraj podeželskega območja ‘15
(npr. povezovanje društev v lokalnem območju za namen enakega dogodka, dobrodelnost, npr. povezovanje z ostalimi društvi/institucijami/zavodi, … npr. medgeneracijsko sodelovanje, npr. vključevanje lokalne hrane, npr. prepoznavnost regije/društva skozi projekt, …).
VIDEO PREDSTAVITEV PROJEKTA (10 točk)

Dolžina videa: Maksimalno 2 minuti, vsebuje lahko tako video posnetke kot fotografije. ‘2,5

Zvok videa: Kombinacija in razločnost  glasbe in govora. Lahko tudi celoten video brez govorjenja, če znate opisati projekt skozi sliko. ‘2,5

Začetek videa: Prvih 5-10 sekund naj video vsebuje minimalno IME PROJEKTA, društvo, leto in kraj. ‘2,5

Konec videa: Na koncu naj video vsebuje minimalno avtorja videa in sodelujoče. ‘2,5

NAJ PROSTOVOLJEC podeželske mladine 2022

Ne glede na to, ali boste kot društvo prijavili projekt ali ne, vas vabimo, da razmislite, kdo izmed vaših vidnih ali manj vidnih članov, je bil v letih 2021 in 2022 še posebej močno vpet v delo podeželske mladine na lokalni, regijski ali nacionalni ravni. In si po vašem mnenju, torej mnenju društva zasluži naziv NAJ PROSTOVOLJEC PODEŽELSKE MLADINE LETA 2022.

Posamezno društvo lahko prijavi več kandidatov. Naziv se podeljuje kandidatu, ki je član polnopravnega člana – društvo, ki je član Zveze slovenske podeželske mladine, deluje lokalno v eni izmed 10 regij ZSPM, in bo s svojim delom, lahko v navdih in vzor ostalim prostovoljcem.

GO ZSPM bo o izbiri naj prostovoljca odločal na podlagi pravočasno in pravilno prispelih prijav (do 23. oktobra). Kot kriterij odločanja jim bodo služili dosežki posameznikov – rezultati njihovega dela, njihove odgovornosti, trajanje prostovoljskega dela, samostojnost in samoiniciativnost, aktivna participacija, vpliv na organizacijo in druga okolja, v katerih je delo potekalo.
Prijavnica posameznika za naziv Naj prostovoljec podeželske mladine mora vsebovati:

- Opis dosedanjega prostovoljskega dela prostovoljca (na splošno; ne le v letu 2021 oz. 2022) in opredelitev njenih oz. njegovih ključnih dosežkov.
- Obrazložitev zakaj menite, da si prostovoljec zasluži naziv NAJ PROSTOVOLJEC PODEŽELSKE MLADINE 2022.

Dodatne informacije v zvezi s prijavo h kandaturi

Za več informacij v zvezi s prijavo na NAJ PROJEKT in NAJ PROSTOVOLJEC podeželske mladine 2022 se obrnite na
Katjo Šturm (katja.sturm@zspm.si, 031 670 835).

Pripravile:
Katja Šturm in Urša Skube v sodelovanju z DPM Metlika

Ljubljana, september 2022

 

NAJ PRNaj projektJEKT
podeželske mladine 2022

 

Izbor za naziv "NAJ PROJEKT podeželske mladine 2022"

Komisija bo pravočasno in pravilno prispele prijave (do 23. oktobra) na podlagi spodaj navedenih meril ocenila in izbrala najboljših 5 društvenih projektov, ki se bodo kasneje predstavili na 7-dnevnem spletnem glasovanju (od 14. do 20. novembra). Končna razvrstitev je odvisna od odločitve strokovne komisije, kot tudi odločitve javnosti. H končnemu seštevku točk namreč 60% prinese ocena strokovne komisije in 40% pa ocena dosežena s strani javnega glasovanja.

Kako glasujete?


Tako, da si ogledate video predstavitve vseh 5-tih društev, ki jih je strokovna komisija izbrala in podala na spletno glasovanje ter se tako potegujejo za omenjeni naziv. Svoj glas za tisto video predstavite, ki vas je s svojo vsebino, inovativnostjo in kreativnostjo najbolj prepričala, lahko oddate s klikom na gumb "Oddaj glas" poleg videoposnetka ali na dnu strani.

Glasovi se zbirajo preko e-mail naslov. Z enim e-mail naslovom lahko glasujete le enkrat na dan, vse dni trajanja spletnega glasovanja. Glasovanje se začne v ponedeljek, 14. novembra 2022, ob polnoči (velja že cel ponedeljek) in zaključi v nedeljo, 20. novembra 2022, ob polnoči (velja še cela nedelja). Šteli bodo samo glasovi prejeti preko e-mailov. Število všečkov in deljenih objav na socialnih omrežjih ne bo upoštevano (bo pa zagotovo pripomoglo k številu glasov). Vsakršen sum zlorabe spletnega glasovanja bo strokovno preverjen in ob ugotovljeni zlorabi strogo kaznovan.
Naziv NAJ PROJEKT podeželske mladine 2022 bo podeljen društvu, ki bo po mnenju strokovne komisije in javnega glasovanja prejel najvišje število točk.V primeru izenačenja, zmaga društvo, ki ima višji odziv s strani strokovne komisije. Projekti in njihove predstavitve bodo objavljeni na spletni strani in na družbenih omrežjih ZSPM.
TOP 5 predstavitvenih videov se poleg naziva poteguje* tudi za eno izmed naslednjih nagrad:

  • Ogled Šokčevega dvora in kampiranje v Starem podu ob prelepi Kolpi,
  • Ekskurzija v Bruselj in ogled Evropske komisije s strani evropskega poslanca Franca Bogoviča (EPP)
  • Kotizacija za državne kmečke igre 2023, ki jih prireja DPM Slovenske konjice
Naj prostovoljec pa se bo spustil po najdaljši jeklenici v Sloveniji - po Olimpline-u v Črni na Koroškem.

* Društva, si bodo glede na doseženo mesto lahko samo izbrala nagrado (prvi izbira izmed vsemi tremi, drugi izmed dvema, tretji dobi preostalo nagrado , ostala društva pa prejmejo praktične nagrade).

Oglejte si TOP 5 video predstavitev,
ki se potegujejo za naziv "NAJ PROJEKT podeželske mladine 2022".

VINSKA DEGUSTACIJA


DPM Sveti Jurij ob Ščavnici

Predsednica društva: Klementina Žunič
Regija: Pomurje
Regijska predstavnica: Marina Nemec
Preberi več

DPM Sveti Jurij ob Ščavnici, edino društvo iz pomurske regije je še kako aktivno in ponosno na svoje mlade kmete in podeželane. Ne manjka jim iznajdljivosti in njihov dogodek je presegel meje njihovega društva. 8. februarja 2021 so prvič organizirali spletno degustacijo vina, povezali lokalne vinarje in med mladimi začeli spodbujati kulturo pitja vina. Ker je bil prvi dogodek toplo sprejet, so ga v letošnjem letu nadgradili in k sodelovanju povabili še vinsko kraljico ter svetovalko iz območnega zavoda KGZ Murska Sobota. Kako je potekala degustacija kljub omejitvam druženja, si poglejte v videu.


IZ ROKE V ROKO SKOZI GENERACIJE


DPM Metlika

Predsednica društva: Ines Plut
Regija: Bela krajina
Regijski predstavnik: Marko Hlebec
Preberi več

Nosilci naziva Naj projekt podeželske mladine 2020, DPM Metlika, se ne ustavi. Društvo, ki prihaja iz »srca Slovenije«, kot sami pravijo Beli krajini, je letos organiziralo že 25. Kmečki praznik. Zajemal je mokre kmečke igre, stojnice, otroški kotiček, demonstracijo kmetijske mehanizacije in obdelave tal, srečelov in druge aktivnosti. Ker je njihova vizija prepoznavnost Bele krajine in vključevanje mladih kmetov v projekte, so k sodelovanju povabili druge organizacije, društva, lokalne ponudnike ter rokodelce. Zavedajo se kako pomembne so medgeneracijske vezi, predaja znanja starejših mladim in kako pomembno je sprejeti znanje, ki ti je dano. 25. kmečki praznik so zato poimenovali ''IZ ROKE V ROKO SKOZI GENERACIJE''. Kako pa je vse skupaj izgledalo? Poglej si v videu.


MLADI PODEŽELANI V OBJEMU TRADICIJE


DPM Spodnje Podravje

Predsednica društva: Damjana Žampa
Regija: Podravje
Regijski predstavnik: Janko Golob
Preberi več

“Kdo si pa ti?” je nov slogan DPM Spodnje podravje, ki so ga oblikovali za namen lažjega vključevanja novih članov v društvo. S projektom Mladi podeželani v objemu tradicije so želeli obuditi in ohraniti stare običaje, značilne za njihovo območje. V osmih delavnicah so k sodelovanju povabili kmečke žene in može, starejše občane, ponudnike lokalne hrane, ki so poskrbeli za okrepčilo in tiste, ki ohranjajo pristno tradicijo še dandanes. Predvsem z namenom, da preko druženja ob ohranjanju kmečkih opravil ter spoznavanju vrednot in tradicij dobimo znanje, ki ga bomo mladi lahko prenašali tudi naprej. Kaj vse so počeli pa izveš v videu.


DEMONSTRACIJA GORSKE MEHANIZACIJE LAVRIH


DPM Zgornjesavske doline

Predsednik društva: Aljaž Smolej
Regija: Gorenjska
Regijski predstavnik: Janez Rakovec
Preberi več

Društvo podeželske mladine Zgornjesavske doline je poznano po »četrtkanju« ali »petkanju«, kjer se diskutira o aktualnih temah, zbira ideje za prihajajoče dogodke, planira izlete, udeležbo na sejmih, včasih pa člani zgolj uživajo v medsebojni družbi. Prav na “četrtkanju” so se po tehtnem razmisleku odločili, da priredijo demonstracijo gorskih kmetijskih strojev. Obdelovalne površine v Zgornjesavski dolini namreč pretežno ležijo na strmem območju, ki predstavlja idealno priložnost za tovrsten prikaz. Kako jim je uspelo pa izveš v videu.


Kmečke Igre

KMEČKI PRAZNIK TRŽIŠČE


DPM Tržišče

Predsednik društva: Matej Konček
Regija: Posavje
Regijska predstavnica: Mateja Kopar
Preberi več

Skromno, majhno, a še kako aktivno je DPM Tržišče. Vsako leto organizirajo kmečki praznik v Tržišču, letos se je odvil že kar 35. zapored. Društvo je aktivno že od leta 1985 in le med zaprtjem države zaradi pandemije kmečkega praznika niso izvedli. K izvedbi povabijo druga društva v kraju, letos pa so povabili tudi druga društva podeželske mladine, saj so praznik popestrili s kmečkimi igrami. Prav kmečki praznik je tisti, ki društvo močno poveže, saj je za dobro izvedbo potrebnih veliko pridnih rok. Za nagrado pa se vedno odpravijo na ekskurzijo in organizirajo izobraževanja za svoje člane.