O nas

Aktivnosti

POSVET PODEŽELSKE MLADINE
POSVET PODEŽELSKE MLADINE

Posvet podeželske mladine poteka v začetku leta. Namen srečanja predstavnikov društev podeželske mladine je druženje, spoznavanje, izmenjava dobrih praks. Na dogodku pregledamo plan dela podeželske mladine in se seznanimo s aktivnostmi v letu, ki je pred nami. na dogodku veliko časa namenimo tudi spoznavanju mladinskih metod dela in koristnim vsebinam za lažje delo v društvu, kot so naprimer pridobivanje novih članov, pridobivanje finančnih sredstve, motivacija članov…

DRŽAVNE ŠPORTNE IGRE
DRŽAVNE ŠPORTNE IGRE

Za namen povezovanje, druženja in promocije gibanja vsako leto organiziramo poletne in zimske športne igre. Osrednji dogodek zimskih športnih iger je smučarska tekma, vedno pa poskrbimo tudi za športne aktivnosti za nesmučarje, kot so drsanje, pohod, bovling… Na poletnih športnih igrah se udeleženci pomerijo v veliki igri, ki je namenjena predvsem grajenju skupnosti in spoznavanju in v raznih športih kot so košarka, nogomet, odbojka na mivki in če je le mogoče si privoščimo še ohladitev v bazenu.

KVIZ MLADI IN KMETIJSTVO
KVIZ MLADI IN KMETIJSTVO

Državno tekmovanje je tradicionalna, strokovno izobraževalna, prireditev namenjena izobraževanju in druženju mladih s podeželja. Državno tekmovanje se izvede vsako leto v spomladanskem času. Na državnem tekmovanju se v znanju preizkušajo zmagovalne ekipe regijskih tekmovanj. Dogodek organiziramo skupaj s kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS). Izvedba prireditve pripada društvu, ki je član ZSPM in katerega ekipa je, v predhodnem letu izvedbe prireditve, postala državni zmagovalec.

OPOLNOMOČEN KMET
OPOLNOMOČEN KMET

Skozi projekt želimo okrepiti skupino za mlade kmete in kmetijsko politiko, da bodo predstavniki opolnomočeni ter tako dorasel sogovornik političnim odločevalcem na nacionalnem in na EU nivoju z znanjem, pridobljenim v času projekta. Drug cilj projekta je opolnomočenje udeležencev (mladih kmetov) za dialog z deležniki, in zastopanje, ne samo svojih, ampak interesov vseh slovenskih mladih kmetov in mladih, ki živijo v ruralnih okoljih. Mlade kmete bomo usposabljali neposredno preko praktičnih srečanj.

SREČANJA DRUŠTEV PODEŽELSKE MLADINE Z VIZIJO
SREČANJA DRUŠTEV PODEŽELSKE MLADINE Z VIZIJO

Skozi srečanja oziroma delavnice na društveni in regijski ravni je mladinska delavka skupaj z udeleženci iskala vizijo razvoja in cilje za nadaljnje delo in načrtovala društvene projekte. Mladinska delavka je članom predstavila ZSPM, njene organe in način delovanja. Posredno je članom društev predstavila mladinske metode dela, ki jim bodo v prihodnosti olajšale načrtovanje. Cilj projekta je bil povečati kohezijo znotraj Zveze. Projekt je bil sofinanciran s strani Republike Slovenije, Evropske unije in Evropskega socialnega sklada.

MLADINSKE IZMENJAVE NA PODEŽELJU
MLADINSKE IZMENJAVE NA PODEŽELJU

V letu 2017 je Zveza slovenske podeželske mladine postala partnerica pri projektu organizacije izmenjav IFYE Europe – mladinske izmenjave na podeželju. Izmenjava je odlična priložnost za mlade s podeželja, da poletje izkoristijo za aktivne počitnice, se naučijo kaj novega in spoznajo zanimive ljudi in kulture. Pomemben del izmenjave pa predstavlja tudi povezvanje mladih podeželcev, saj le to pomeni prenos znanja in izkušenj ter predstavlja konkurenčno prednost in vzvod razvoja.

DRŽAVNE KMEČKE IGRE
DRŽAVNE KMEČKE IGRE

Kmečke igre so družaben dogodek, ki povezuje društva podeželskih mladin in ostala mladinska društva iz cele Slovenije. Namen prireditve je spoznavanje, druženje in zabava ob ohranjanju tradicionalnih kmečkih opravil. Prireditev izvajajo mladi prostovoljci iz lokalnih društev pod okriljem Zveze slovenske podeželske mladine. Igre pripravljajo društva na regionalni ravni in ZSPM, ki organizira Državne kmečke igre.

SREČANJA MLADIH KMETOV
SREČANJA MLADIH KMETOV

Srečanja mladih kmetov organiziramo in izvajamo na večih ravneh, vedno pa po metodah mladinskega dela. Srečanja so namenjena izmenjavi mnenj, pripravi stališč mladih kmetov, pripravi na zagovorniške dejavnosti in mreženju. V letu 2018 so srečanja potekala po občinah, v letu 2019 pa bodo v sklopu projekta opolnoMOČEN KMET potekala območjih Kmetijsko gozdarskih zavodov Slovenije. Skupaj s KGZS in MKGP organiziramo tudi nacionalna srečanja mladih kmetov.

INOVATIVNI MLADI KMET, KMETICA
INOVATIVNI MLADI KMET, KMETICA

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) spodbujata inovativnost med mladimi na podeželju, zato organizirata izbor Inovativni mladi kmet/kmetica. Naziv se podeljuje kandidatu oziroma kandidatki, ki živi in dela na kmetiji, še ni dopolnil/dopolnila 40 let in je z inovativno idejo pomembno prispeval/prispevala k ohranjanju in razvoju kmetijstva, gozdarstva ali ribištva. Naziv je podeljen osebi, ki po oceni strokovne komisije prejme največ točk.

 

AKTUALEN NOSILEC NAZIVA IMK je – Anton Grobelnik

AKCIJSKI NAČRT DELA Z MLADIMI KMETI
AKCIJSKI NAČRT DELA Z MLADIMI KMETI

Dokument petletnega akcijskega načrta 2016-2020 dela z mladimi kmeti smo pripravile tri organizacije: Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM), Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Z akcijskim načrtom smo opredelili konkretne mehanizme za vzpostavitev celovitega sistema, ki bo mlademu kmetu predstavljal in nudil podporno okolje, kjer bo pridobil nova znanja, potrebne informacije ter izmenjal izkušnje.

NAJ PROJEKT ZSPM
NAJ PROJEKT ZSPM

Glavni namen izbora je predstavitev vaših lastnih, izvirnih, drugačnih projektnih idej, ki pomembno prispevajo k razvoju podeželske mladine. Vsako društvo lahko sodeluje pri izboru z eno projektno idejo, za katero meni, da je pomembno prispevala k ohranjanju in razvoju mladih na podeželju ter se odlikuje vsaj po enem od naslednjih vidikov: prinaša nove ideje, pomembne za nadaljnji razvoj na svojem področju, prinaša večjo prepoznavnost društva, prinaša povečanje članstva …

NEVARNO NA KMETIJI
NEVARNO NA KMETIJI

V letu 2018 smo na Zvezi slovenske podeželske mladine pričeli z projektom ozaveščanja o nevarnostih pri delu na kmetiji in ga poimenovali neVARNO NA KMETIJI. Projekt, ki ga je podprla zavarovalnica Triglav, sestoji iz večih aktivnosti. In sicer iz tečaja prve pomoči na kmetiji, prikaz ravnanja z nevarnimi snovmi in tečaj požarne varnosti na kmetiji. ČIzvedli smo tudi tečaj varnega rokovanja z živalmi, ki je potekal na sejmu AGRA, tečaj varnega dela v gozdu in prikaz varne vožnje s kmetijsko mehanizacijo na Vranskem.