30 izzivov
za 30 let ZSPM

Dragi prijatelji podeželske mladine.Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) letos praznuje 30 let svojega delovanja, katerega bistvo so mladi s podeželja, mladi kmetje - vsi srčni in zagnani prostovoljci.

Želeli smo si praznovanja skupaj z našimi društvi - našim bistvom delovanja. V ta namen smo zasnovali koncept 30-ih izzivov za 30 let ZSPM, ki vsebinsko prepleta zabavo, kulturo, šport in izobraževanje.

Na povabilo k sodelovanju se je odzvalo 17 društev - ki so prispevala kar 17 idej oz. izzivov. Nad odzivom smo zares navdušeni in na tem mestu lahko rečemo samo HVALA. Hvala, ker s ponosom soustvarjate našo skupno podeželsko zgodbo.

Ostale izzive, do magične številke 30, je prispevala ekipa ZSPM. Sproti bomo obeležili napredek in objavili rezultate izzivov. Zato vam toplo priporočamo, da našo stran 30 izzivov za 30 let ZSPM v letu 2023 kar se da pogosto obiščete. Verjemite nam, splača se!

Kajti letošnje leto ni zgolj leto našega poslanstva, ko bomo preko druženja - vseh generacij, povezovanja - vseh deležnikov, pridobivanja znanj in izkušenj - na vseh frontah, krepili samozavest in ponos v mladih s podeželja. Temveč je to zares leto, ko bomo povezani znali uživati v slehernem trenutku, ko bomo znali stvari izpeljati točno tako dobro, kot bomo v danem trenutku presodili, da je prav, in bomo praznovanje 30. obletnice ZSPM praznovali pristno in srčno.

Leto 2023 je naše leto - leto podeželske mladine!

Kako napredujemo?

    • 24 izzivov je že opravljenih, preostali pa bodo kaj kmalu zaključeni!72%

    Generalni sponzor

    Bronasta sponzorja

    Oranžni sponzorji

    Sivi sponzorji