MODUL

Pravi moški in prava ženska

Spolni stereotipi so vnaprejšnje predstave, po katerih ženskam in moškim pripisujemo lastnosti in vloge, ki jih določa in omejuje njihov spol.

Lahko omejujejo tako razvoj naravnih talentov in sposobnosti deklet ter fantov, žensk in moških kot njihove izobraževalne in poklicne izkušnje ter življenjske priložnosti nasploh. Stereotipi o ženskah so posledica in hkrati vzrok globoko zakoreninjenih stališč, vrednot, norm in predsodkov o ženskah in moških. Največkrat to opazimo kot dominanten položaj moških v družbi, čeprav se zadnja leta družbena slika spreminja.

Spolni stereotipi delujejo tako, da ustvarjajo distanco med skupinami za katere veljajo, v praksi to pomeni da za stereotipno (pravo) žensko, ki naj bi bila usmerjena predvsem v usklajevanje in skrb za druge, veljajo popolnoma nasprotne lastnosti kot za stereotipno (pravega) moškega, ki naj bi bil nadzorovalen, strmel naj bi k uveljavljanju sebe in izražal moč. Spolni stereotipi so lahko eden glavnih zaviralcev napredka pri doseganju enakosti spolov.

Delitev dela med moškim in žensko na podeželju in na kmetijah je pogosto stereotipna. Na to vpliva zgodovinski razvoj, ne smemo pa pozabiti na naravo dela na kmetiji ter zakone narave kot take, saj je moški ustvarjen za fizično zahtevnejša dela, med tem ko je žensko telo drugačno in namenjeno nadaljevanju človeškega rodu.

Kaj bomo na delavnicah obravnavali?

  • Kaj so spolni stereotipi?
  • Kako spolni stereotipi živijo v praksi – kje nastajajo in kako se reproducirajo?
  • Kako delovanje spolnih stereotipov vpliva na usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja?
  • Kaj je toksična moškost?
  • Kako lahko spolne stereotipe premagamo in zakaj jih je pomembno odpravljati?

 

Lokacije in datumi izvajanja delavnice:

  1. četrtek, 20. april 2023 - Turistična kmetija Benko (Spodnja Ščavnica 10, 9250 Gornja Radgona)
  2. torek, 16. maj 2023 - Mestni muzej Litija (Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija)
  3. ponedeljek, 18. september 2023 - Youth Hostel Ars Viva (Podcerkerv 24, 1386 Stari Trg pri Ložu)
  4. torek, 07. november 2023 - Draža vas 38a, 3215 Loče

Kako poteka delavnica si lahko ogledate spodaj

Ostali moduli