MODUL

Pravice in dolžnosti vsakega kmeta, socialna varnost

Socialna varnost na kmetiji je nujna, a ni samoumevno zagotovljena. V službah, kjer nismo sami svoj delodajalec, za socialna zavarovanja poskrbi delodajalec, na kmetiji ali v primeru samozaposlitve pa smo za urejanje socialnega varstva zadolženi sami. Ni malo primerov, ko kmetice nimajo zagotovljenega socialnega varstva. Zaradi finančne situacije na kmetiji se pogosto pokojninsko in invalidsko zavaruje le gospodar kmetije. Tudi urejeno zdravstveno zavarovanje ni samoumevno, čeprav so prispevki nižji kot za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ženskam oz. osebam, ki niso pokojninsko in invalidsko zavarovane, tako zmanjša možnosti za dostojno pokojnino in vsaj delno ekonomsko samostojnost v starosti.

Za koriščenje pravic iz naslova socialnih transferjev ter za izpolnjevanje dolžnosti, da nam te pravice sploh pripadajo, se mora kmet izobraziti.
Kaj je nujno storiti:

 • urediti invalidsko in pokojninsko ter zdravstveno zavarovanje;
 • za pomoč zaprositi svetovalce na Kmetijsko gozdarskih zavodih in na Centru za socialno delo;
 • redno organizirati izobraževanja za pravilno svetovanje kmetom za svetovalce na KGZ;
 • se poogovoriti s kmetom/kmetico, ki je v podobnem položaju kot smo sami, saj morda ve več kot mi.

V okviru KGZS deluje pravna služba, ki pomaga kmetom pri reševanju izzivov tudi z naslova socialne varnosti. Celostna podpora kmetom zajema svetovanje o socialni varnosti, od vključevanja v zavarovanja, pravice do bolniške, porodniške, otroškega dodatka, štipendij, skrajšanega delovnega časa ipd. Več informacij lahko kmetje najdejo TUKAJ. Obrnejo se lahko tudi neposredno na go. Urško Ahlin Ganziti.

Kaj bomo na delavnicah obravnavali?

 • Zdravstveno in pokojninsko zavarovanje.
 • Zavarovanja in ugodnosti ob dodatnem zavarovanju za nosilce DDK.
 • Porodniški in starševski dopust.
 • Delovni čas po končanem starševskem/ porodniškem dopustu.
 • Kdaj lahko porodniški dopust koristi oče.
 • Ostale pravice in dolžnosti kmetov in kmetic pri zagotavljanju socialne varnosti.

 

Lokacije in datumi izvajanja delavnice:

 1. četrtek, 13. april 2023 - Youth Hostel Ars Viva (Podcerkerv 24, 1386 Stari Trg pri Ložu)
 2. torek, 18. april 2023 - Večnamenski prostor v stavbi CŠOD (Bevkova 22, 5282 Cerkno)
 3. četrtek, 25. maj 2023 - Poslovni objekt (Ormoška cesta 28, 2251 Ptuj)

Kako poteka delavnica si lahko ogledate spodaj

Ostali moduli