Področja dela

Mladinske politike in razvoj podeželja

Mladinske politike in razvoj podeželja je področje dela ZSPM, ki se usmerja v izboljšavo življenjskih pogojev za mlade na podeželju in posledično k razvoju podeželja. Mladinske politike naslavljamo skozi perspektivo mladih s podeželja, in se usmerjamo v implementacijo 6. evropskega mladinskega cilja Korak naprej za podeželsko mladino. Znotraj področja največ pozornosti namenjamo trgu dela na podeželju

Eva Kotnik

Vodja področja za mladinske politike in razvoj podeželja
eva.kotnik@zspm.si

Več o meni

Želiš soustvarjati slovensko podeželje? Biti glas mladih na podeželju?
Pridruži se ekipi! Piši naši Evi.

Aktualno na področju dela

13. in 14. oktobra so na Ptuju potekali Slovenski regionalni dnevi 2022. Petkovega dela simpozija - Preberi več
Sveti Jurij ob Ščavnici, 21.10.2022 V petek, 21. oktobra se je naša Vodja področja za - Preberi več
Ljubljana, 19.10.2022 V sredo, 19. oktobra, so se naša dekleta udeležila ubeležitve Meseca prostora na - Preberi več

Zagovorništvo mladih s podeželja

Mladim s podeželja želimo zagotoviti pogoje za kakovostno življenje na podeželju. Vloga na lokalnih, nacionalnih in evropskih oblasti je, da svoje ukrepe usmerja tudi v izboljšanje razmer za bivanje mladih izven urbanih središč. Ekipa želi preko zagovorniških aktivnosti prepričati odločevalce, da je za ohranjanje podeželja pomembno investirati v vse mlade na podeželju, ne glede na to s čim se ukvarjajo.

Glavna področja zagovorništva: bivanjska problematika, trg dela, participacija mladih.

Razvoj podeželja

Za uspešen in trajnosten razvoj podeželja smo ključni mladi, zato moramo biti vključeni v vse aktivnosti razvoja podeželja. Mladi na podeželju smo tisti, ki bomo v prihodnje ohranjali, razvijali in upravljali naše podeželje. Zato mora naša vizija, naše želje in potrebe biti upoštevane že sedaj.

Glavna področja zagovorništva: infrastruktura na podeželju, pametne vasi, dostop do storitev.

#6 Korak naprej za podeželsko mladino - EU mladinski cilj

Preko procesa Evropskega mladinskega dialoga, so mladi oblikovali 11 Evropskih mladinskih ciljev, ki so bili leta 2018 s strani držav članic potrjeni kot del Evropske mladinske strategije. Šesti cilj Korak naprej za podeželsko mladino pa je tisti, ki naslavlja življenje mladih na podeželju.
Ozadje: Kljub zavezanosti EU k razvoju podeželja in glede na dejstvo, da je v letu 2015 skoraj ena tretjina prebivalcev EU živela na podeželju, so razlike med življenjem v mestih in na podeželju še vedno izrazite. Zato jepomembno zagotoviti enakost mladih v mestnih in podeželskih okoljih.
Cilj: Ustvariti razmere, ki bodo mladim omogočale uresničitev svojega potenciala na podeželju.
Podcilji:
  • Zagotoviti ustrezno infrastrukturo na podeželju, da se mladim omogočijo pravične javne storitve, informacijska vključenost in stanovanjske možnosti.
  • Zagotoviti, da se na podeželju ustvarjajo trajnostna in visokokakovostna delovna mesta,dostopna mladim.
  • Zagotoviti decentralizacijo različnih dejavnosti mladih, za mlade in z njimi, da se podpre njihovo vključevanje in omogočijo koristi lokalnim skupnostim.
  • Zagotoviti, da mladi na podeželju aktivno sodelujejo v procesih odločanja.
  • Zagotoviti enak dostop do visokokakovostnega izobraževanja za mlade na podeželju.
  • Ustvariti pozitivno podobo podeželskih območij.
  • Zagotoviti zaščito podeželskih tradicij.