Področja dela

Mladi kmetje in kmetijska politika

Področje dela za mlade kmete in kmetijsko politiko združuje izobraževanje in informiranje, povezovanje z relevantnimi odločevalci in deležniki ter zagovorništvo. Je neposredna povezava med mladimi kmeti in pristojnimi institucijami s področja kmetijstva ter ostalimi ključnimi deležniki. Sodelovanje je poglavitnega pomena za vzpostavitev kmetijskega okolja, ki bo (mladim) kmetom omogočalo trajnostni razvoj kmetij, primerno plačilo in dostojno življenje.

Ena izmed prioritetnih nalog je vzpostavitev okolja, kjer bodo mladi kmetje sooblikovali kmetijsko politiko (nacionalno in evropsko), predlagali rešitve iz prakse ter dobili neposredne odgovore na zastavljena vprašanja. Želimo, da se skozi povezovanje utrjujejo vezi, ki predstavljajo pomembno dodano vrednost za posameznika ter celotno kmetijsko panogo. Ko se povezovanje nadgradi v sodelovanje, se oblikujejo kompleksne rešitve, ki pomembno doprinesejo vsem deležnikom.

Doris Letina

Vodja področja za mlade kmete in kmetijsko politiko
doris.letina@zspm.si

Več o meni

Mladi kmetje smo prihodnost slovenskega kmetijstva in razvoja podeželja, zato moramo biti mi tisti, ki (so)ustvarjamo kmetijstvo, ki ga bomo kmetovali. Kmetijstvo ni poklic, je način življenja. In postati mora vrednota.

Aktualno na področju dela

Vabimo vas, da se udeležite spletnega seminarja o finančnem produktu  AGRO FI MLADI, ki bo - Preberi več
Zveza slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, vas s podporo podjetja SIP, v - Preberi več
Kmetijske organizacije so včeraj nadaljevale pogajanja z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), ki - Preberi več

Zagovorništvo

Sklop zagovorništva sestavljajo raznolike aktivnosti, ki jih povezujejo stališča, predlogi in pripombe mladih kmetov, ki so oblikovana preko delovnih skupin, srečanj mladih kmetov, srečanj mladih prevzemnikov, spletnih anket, in jih zagovarjamo na posvetovalnih telesih ministrstva, sestankih, okroglih mizah. Pomembno pa je tudi ostalo sodelovanje z odločevalci in deležniki, kampanje, izjave za javnost.

Informiranje in izobraževanje

Pri izobraževanju in informiranju je pomemben poudarek na seminarjih, izobraževanjih, okroglih mizah ter ostalih dogodkih. Pomembne pa so tudi ekskurzije, obiski kmetijskih in gozdarskih sejmov, ter ogledi dobrih praks. Doma in v tujini.
Spletni seminarji ABC o kmetijstvu so namenjenim mladim kmetom, mladim s podeželja in vsem, ki jih ta tematika zanima. Preko spletnih seminarjev želimo mlade izobraziti in jih navdušiti za ta poklic. Hkrati pa jih usmerjamo na ljudi, ki določena področja poznajo v potankosti. Naš cilj je povezovanje, zato se preko seminarjev povezujemo z drugimi deležniki v kmetijstvu in z dobrimi praksami s kmetij, ki so lahko kmetu v pomoč na poti do cilja.

Sodelovanje z deležniki

Velik poudarek pa je namenjen še sodelovanju z relevantnimi odločevalci in deležniki v kmetijskem sektorju. Znotraj področja za mlade kmete in kmetijsko politiko deluje tudi Info točka. Mladi kmetje nam lahko posredujete svoja vprašanja, pripombe.. ki jih posredujemo pristojnim institucijam in pridobimo konstruktivne odgovore.

Je neposredna povezava med mladimi kmeti in pristojnimi institucijami s področja kmetijstva ter ostalimi ključnimi deležniki. Sodelovanje je poglavitnega pomena za vzpostavitev kmetijskega okolja, ki bo (mladim) kmetom omogočalo trajnostni razvoj kmetij, primerno plačilo in dostojno življenje.

Ena izmed prioritetnih nalog je vzpostavitev okolja, kjer bodo mladi kmetje sooblikovali kmetijsko politiko (nacionalno in evropsko), predlagali rešitve iz prakse ter dobili neposredne odgovore na zastavljena vprašanja. Želimo, da se skozi povezovanje utrjujejo vezi, ki predstavljajo pomembno dodano vrednost za posameznika ter celotno kmetijsko panogo. Ko se povezovanje nadgradi v sodelovanje, se oblikujejo kompleksne rešitve, ki pomembno doprinesejo vsem deležnikom.

Prijava na novice

Vabljeni, da se prijavite na elektronske novice za mlade kmete, v katerih vas občasno obvestimo o aktivnostih za mlade kmete in ostalih pomembnih novicah, pomemben del pa predstavlja tudi spletno zagovorništvo, ki ga izvedemo nekajkrat letno.


Delovne skupine

Mladi kmetje se vsak teden srečamo na delovnih skupinah, kjer obravnavamo ključne dokumente kmetijske politike, aktualne tematike in problematike ter oblikujemo ustrezna stališča. V kolikor vam čas dopušča, vas vabimo, da nam sporočite svoj interes in vas z veseljem vključimo v naša tedenska srečanja. Po elektronski pošti mladim kmetom večkrat posredujemo aktualna in relevantna obvestila in povabila na dogodke in ostale aktivnosti. Če jih še ne prejemate, lahko svoj elektronski naslov vključite v bazo mladih kmetov.