12. januarja, 2023

Pripombe ZSPM na Predlog Uredbe o neposrednih plačilih

Eden izmed temeljnih dokumentov kmetijske politike je tudi Uredba o neposrednih plačilih. Stališča mladih kmetov […]