Mladi kmetje

 

Kontakt

PIŠI NAM mladikmetje@zspm.si
POVEŽI SE Facebook skupina
PRIJAVI SE NA E - NOVICE mladikmetje@zspm.si


VODJA SKUPINE ZA MLADE KMETE IN KMETIJSKO POLITIKO
Doris Letina (doris.letina@zspm.si)

Opis

Skupina za mlade kmete in kmetijsko politiko je neposredna povezava med mladimi kmeti in pristojnimi institucijami s področja kmetijstva. Sodelovanje je poglavitnega pomena za vzpostavitev učinkovite in uspešne platforme, ki bo mladim kmetom zagotavljala potrebne informacije, ustvarjala priložnosti za izmenjavo idej ter spodbuja inovativnost mladih v kmetijstvu, kar predstavlja pomembno konkurenčno prednost.

Naloga skupine je zagovorništvo mladih kmetov. Cilj je vzpostavitev okolja, kjer bodo mladi kmetje sooblikovali kmetijsko politiko, predlagali rešitve iz prakse ter dobili neposredne odgovore na zastavljena vprašanja. Želimo, da se skozi povezovanje utrjujejo vezi, ki predstavljajo pomembno dodano vrednost za posameznika ter celotno kmetijsko panogo. Ko se povezovanje nadgradi v sodelovanje, se oblikujejo kompleksne rešitve, ki pomembno doprinesejo vsem deležnikom. Skupina sodeluje na sestankih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer zastopa glas mladih kmetov.
Vabimo vas, da se pridružite skupini za mlade kmete in kmetijsko politiko in tako aktivno soustvarjate boljše pogoje za kmetovanje!

ZSPM je neposredno vpeta v mednarodno okolje, saj je članica Evropskega komiteja mladih kmetov (CEJA), ki je glas bodočih evropskih kmetov, namenjen evropskim institucijam. Ustanovljen je bil leta 1958 v Rimu z namenom promovirati mlade in inovativne akterje v kmetijskem sektorju v vseh 27 članicah Evropske unije ter ustvariti dobre delovne in življenjske pogoje za mlade na evropskem podeželju − za tiste, ki se na vlogo mladega kmeta šele pripravljajo, in tiste, ki so to že postali. CEJA z dogovarjanjem in dialogom dosega svoje cilje kot vezni člen med mladimi kmeti in evropskimi zakonodajalci in institucijami.

ZSPM vsako drugo leto organizira tudi izbor Inovativnega mladega kmeta. IMK, kjer se izbere mladega kmeta z najbolj inovativnimi idejami na kmetijskem, gozdarskem ali ribiškem področju. Zaključi se s podelitvijo naslova najboljšemu kandidatu po oceni strokovne komisije in najboljšemu kandidatu po izboru širše javnosti. Namen prireditve je spodbuditi promocijo, podpirati inovativnost med mladimi s področja kmetijstva, gozdarstva ali ribištva ter spodbuditi prenašanje znanja. Izbor, ki ga organiziramo v sodelovanju s KGZS, je ena izmed možnosti, da svoje ideje in kmetijo predstavite širši javnosti.

Koristne povezave

https://www.program-podezelja.si/sl/
http://www.mkgp.gov.si/
http://www.arsktrp.gov.si/
https://www.kgzs.si/