Inovativni mladi kmet, kmetica

 

KANDIDATI/KANDIDATKA ZA IZBOR IMK 2019


Zveza slovenske podeželske mladine skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) v mesecu oktobru organizira 12. izbor nosilca naziva Inovativni mladi kmet, kmetica (IMK 2019).

IMK je izbor inovativnih mladih kmetov z njihovimi inovativnimi idejami na kmetijskem, gozdarskem ali ribiškem področju. Zaključi se s podelitvijo naziva najboljšemu kandidatu po oceni strokovne komisije in podelitvijo nagrade najboljšemu kandidatu po izboru širše javnosti – rezultat spletnega glasovanja. Namen prireditve je podpirati inovativnost med mladimi s področja kmetijstva, gozdarstva ali ribištva ter spodbuditi prenos znanja in spodbuditi promocijo dobitnika naziva.

Spletno glasovanje je bilo, na pobudo podeželske mladine, v projekt vpeljano z namenom video predstavitve kandidatov, širjenja njihovih idej med kar največjim krogom ljudi, promocije kmetijstva, mladih kmetov njihovega poguma in inovativnih idej. Letos smo filmčke pripravili skupaj z ekipo RTV – Televizija Maribor, odaja Ljudje in zemlja in ob strokovni podpori Tatjane Kren Hlebič.

Glasujete tako, da si ogledate video predstavitve vseh 8 kandidatov za naziv IMK 2019 in na dnu strani oddate svoj glas tistemu kandidatu, ki vas je s svojo inovativno idejo najbolj prepričal. Glasovi se zbirajo preko e-mail naslov. Z enim e-mail naslovom lahko glasujete le enkrat na dan, vse dni trajanja spletnega glasovanja. Glasovanje se začne v nedeljo 29. septembra 2019 (po oddaji Ljudje in zemlja, v kateri bo napovedan začetek glasovanja) in zaključi v nedeljo 20. oktobra 2019 ob 23.59. Šteli bodo samo glasovi prejeti preko e-mailov. Število deljenih objav na socialnih omrežjih ne bo upoštevano (bo pa zagotovo pripomoglo k številu glasov). Vsakršen sum zlorabe spletnega glasovanja bo strokovno preverjen in ob ugotovljeni zlorabi strogo kaznovan.

Mlada kmetica oziroma mladi kmet, ki bo zbral največ glasov bo prejel priznanje Zveze slovenske podeželske mladine in nagrado Gospodarskega razstavišča: stojnico na sejmih Natour Alpe-Adria 2020 in Narava-zdravje 2020 ter uporabo digitalnih produktov podjetja Sledat. Naj še enkrat opozorimo, da spletno glasovanje ne prinese naziva IMK 2019. Naziv podeli strokovna komisija pod vodstvom Jožice Vodopivec Rozman tistemu kandidatu, ki v največji meri izpolnjuje kriterije inovativnosti.

Podelitev, na katero ste lepo vabljeni, bo potekala v petek 25. oktobra 2019 ob 18.00 uri v Predsedniški palači. Na ta dan se bodo kandidati na sejmu Narava-zdravje predstavljali v sklopu stojnice Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer boste lahko izvedeli več o njihovih produktih. Tekom sejma bodo kandidati tudi sodelovali na mednarodnem dogodku: Spodbujanje podjetništva in izboljšanje kompetenc mladih na podeželju v sklopu projekta ENEET RURAL.

Oglej si predstavitve kandidatov za IMK 2019.

Miloš Majcen, Šentjanž (DPM Tržišče, KGZ Novo mesto)

Že vse od leta 1989 je kmetija usmerjena v prirejo mleka. Na kmetiji obdelujejo 45 ha kmetijskih zemljišč, od tega 18 ha njiv in 27 ha travnikov. Kljub temu, da ima kmetija status strme kmetije, pretežni del krme iz osnovnega obroka pridelajo doma. Na kmetiji živijo tri generacije, od tega so aktivno v delo vključeni nosilec kmetije in njegova starša. Miloš Majcen je mladi prevzemnik kmetije od leta 2011. Cilj mladega prevzemnika pa je bil, da si na kmetiji zagotovi delovno mesto v skladu s študijem kmetijstva, ki ga je zaključil na Šolskem centru GRM v Novem mestu. Odločil se je za izgradnjo sodobnega hleva za krave molznice. Hlev je tehnološko izpopolnjen, grajen po sistemu proste reje in robotske molže (avtomatsko natikanje aparature za molžo na posamezne seske; v tem primeru Miloš skrbi za primerno selekcijo živali, zaradi robotizacije). Tehnologija reje sedaj omogoča večji in boljši pregled nad živalmi, manjšo porabo delovnega časa v hlevu, visoko proizvodnjo mleka in manjše stroške zaradi najema delovnih uslug. Nakup kmetijske zemlje je velikega pomena v smislu samooskrbe in zaokroževanja kmetije. Miloš je med prvimi v Sloveniji investiral v separator gnojil, ki ločuje trdi in tekoči del gnoja in daje zanimiv produkt hlevskega humusa, ki je lahko služi za uporabo vrtičkarjem, cvetličarjem in drugim. V letošnjem letu je Miloš zaključil veliko investicijo za preusmeritev v predelavo mleka. V predelovalni liniji je 1000-literski pasterizator za mleko in avtomatska pakirna linija za izdelke s kapaciteto 3.500 steklenic na uro. Miloš predeluje mleko v različne jogurte, kislo mleko, skuto in sveži sir. Vsi izdelki se prodajajo pod blagovno znamko »Kmet Miloš«. Na kmetiji so vzpostavljeni vsi pogoji za dobro delovanje družinske kmetije in dodatna delovna mesta. Velika, zelo dovršena kmetija ustvarja pogoje tudi za druge oblike razvoja in sodelovanja.

Matija Mohorič, Stari trg pri Ložu (DPM Velike Lašče, KGZ Ljubljana)

Matija je doma iz Babnega Polja, ki leži na meji s Hrvaško pod vršacem Snežnikom z bogatimi gozdovi pod njim. Kraj je znan po najnižjih temperaturah, ki se lahko tu pojavijo, še zlasti v zimskem času. To je območje z manjšimi kmetijami, ki so predvsem živinorejske usmerjene in povezane z gozdarstvom. Družina Mohorič, se je iz Turjaka preselila nazaj na domačo kmetijo. Kmetija se je prvič vpisala v RKG leta 2002 s 3,6 ha kmetijskih površin. V teh letih so domačijo obnovili in pričeli najprej z rejo drobnice. Pred petimi leti pa so v te razmeroma hladne predele privedli škotsko govedo, ki zlahka prenaša nizke temperature na ograjenih pašnikih na katerih se lahko dlje časa v letu tudi zadržuje. Novo gospodarsko poslopje in hlev nudita v zimskem času neomejeno gibanje tega goveda, ki se lahko prosto giba na veliki, zagrajeni površini v okolici poslopij. V letošnjem letu je postal tudi lastnik kmetije vnuk Matija. Od leta 2015 je kmetija vključena v EK pridelavo. V zadnjih dveh letih se je z nakupom in najemom kmetijskih površin, povečal obseg na 12,8 ha in 12,55 GVŽ. Z modrim gospodarjenjem, ki vključuje povečan obseg obdelovalnih površin, nakupom škotskega goveda, vključevanjem pašno-košne rabe, preusmeritvijo v ekološko kmetovanje, izvajanjem storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in složnostjo treh generacij, je mladi prevzemnik kmetije dokazal, da je možen razvoj kmetije in dostojno življenje tudi v kraju, ki se zdi odmaknjen in kjer se je kmetijstvo v veliki meri že opustilo. Uspešna preusmeritev in modernizacija kmetije, daje smisel in zagon pri delu mlademu Matiju.

Igor Paldauf, Vučja vas (DPM Sveti Jurij ob Ščavnici, KGZ Murska Sobota)

Kmetija je poljedelsko-živinorejska in je v postopku preusmeritve v ekološko pridelavo in prirejo prašičev. Lepa, tradicionalna domačija je obnovljena, z velikim, zaprtim dvoriščem na katerem dovozi do garažnih prostorov za kmetijsko mehanizacijo, drugi del pa je urejen kot park za zadrževanje zunaj na dvorišču. Hlev se nahaja za kmetijskim poslopjem in ima urejen izpust za živali. Visokodebelni sadovnjak nudi travnati prostor za gibanje avtohtonih pasem kokoši nesnic. Kmetija opušča rejo linij v prašičereji in postopoma prehaja na rejo domače izvorne pasme krškopljskih prašičev, ki bodo služili predelavi v lokalne, tradicionalne, suhomesnate proizvode najvišje kakovosti in prodajo svežega mesa. Igor je mladi prevzemnik kmetije od l. 2012, ki je pustil službo in si doma uredil novo delovno mesto. Kmetija je poljedelsko usmerjena (24 ha njiv), s kolobarjem poljščin za krmo prašičev, žit, oljnic, konopljo. Dovolj velik delež žit v kolobarju vzpostavlja pogoje za mlinarstvo (na kamen), sprotno mletje žit in opravljanja uslug za druge kmetije. Z luščilcem za piro imajo že bogate izkušnje za opravljanje storitve po celi Sloveniji. Iz oljnic tržijo hladno stiskana olja. Igor se s svojo pridelavo aktivno vključuje v sodelovanje s podjetjem EKO Prlekija. Na lastni kmetiji razvija blagovno znamko BeEko, vodi oglede svoje kmetije, ponuja degustacije, organizira otroške delavnice na kmetiji. Prizadeva si za skupen, združen nastop več kmetij na trgu, za katere ni nujno, da so le iz lokalnega okolja. Kmetije, ki imajo različno proizvodnjo, nudijo pestro ponudbo pod skupno blagovno znamko BeEko in zapolnjujejo police trgovine na domu družine Paldauf. Igorjev cilj je čim bolje razviti skupno prodajo na potrošniku čim bolj dostopen način in obenem dobro poskrbeti za prepoznavnost nove, skupne blagovne znamke BeEko. Skupna, prepoznavna blagovna znamka, raznovrstna ponudba, zagotovljene količine bodo utrle razmah prodaje preko spleta doma in v tujini. Mladi prevzemnik kmetije Igor je v zadnjih treh letih preusmeril proizvodnjo kmetije iz tradicionalne živinorejsko-poljedelske kmetije v kmetijo, ki se trudi iztržiti dodano vrednost svojim pridelkom, združevati več kmetij, utrditi skupno blagovno znamko združenih ekoloških kmetij in se aktivno predstavljati po sejmih, ocenjevanih, razstavah in spletu.

Tilen Soklič, Krnica, Zg. Gorje (DPM Zgornjesavske doline, KGZ Kranj)

Tilen je v domačem kraju najel kmetijske površine za pridelavo ribeza, česna, čebule in špargljev. Glede prodaje česna in čebule, je Tilen pridobil stalne stranke, ki pridelek redno odkupijo na domu. V Gorjah je bila v preteklosti že razširjena pridelava ribeza, ker tu vladajo ugodni pogoji za pridelavo tega jagodičevja. V teh naravnih pogojih pod Pokljuko je prednost za jagodičevje v tem, da ribez ne zori prezgodaj. Tilen Soklič ponovno obuja pred pozabo pridelavo ribeza, vendar na bistveno sodobnejši, moderen način z namakalnim sistemom in rednim vzdrževanjem nasada, ki še ni v polni rodnosti. Kljub modernizaciji in izbranemu sortimentu za odpornost na nizke temperature, pridelava ribeza zahteva veliko ročnega dela pri oskrbovanju nasadov. Tilen predeluje ribez v vitaminsko bogat ribezov sok, marmelado in likerje, ki pa so lahko tudi zanimiva, kulinarična darila. Njegova ideja je tudi pridelati butično ribezovo vino. Na tem področju sodeluje z vinarji iz KGZS-Zavoda MB, ki so mu že zagotovili, da je njegovo sadno vino odličen izdelek. Lep logotip z domačim, hišnim imenom služi za etiketiranje embalaže za izdelke iz ribeza. Mladost, primerna izobrazba in simpatičnost Tilna zagotavljajo dobro sodelovanje s stroko, da se pravilno vzdržujejo nasadi, kljub nevšečnostim z vremenom, škodljivci in boleznimi.

Marko Cesar, Radvanje pri Mariboru (DPM Spodnje Podravje, KGZ Maribor)

Marko se je začel ukvarjati ljubiteljsko s čebelarstvom pred 19 leti. Sedaj ima 125 čebeljih družin in to je njegovo delovno mesto. Z veliko znanja mu uspeva vzdrževati stalen donos čebeljih proizvodov, ne glede na naravne pogoje, ki se pogosto hitro in nepričakovano menjujejo. Sledi medenju rastlin in panje seli na različne čebelje paše, kakor pogojuje narava. Na svojih 2 ha kmetijskih površin goji medonosne poljščine in redno skrbi za dobro zdravje in kondicijo čebeljih družin. Kot izjemno skrben, natančen in profesionalen čebelar izdeluje veliko izdelkov iz medu in medenih kombinacij z dodajanjem raznih naravnih dodatkov, tako, da nastajajo harmonični, sodobni okusi, ki vzbujajo pozornost med potrošniki in mladino. Marko prideluje raznovrstne medove. V njegovi ponudbi so tudi tisti medovi, ki ustrezajo shemi višje kakovosti, to je med z zaščiteno geografsko označbo. Med in izdelki iz medu so poimenovani z družinskim priimkom na elegantnih, zlato-črnih etiketah. Izdelke prodaja tudi v vrtcih, šolah, hotelih, sejmih in doma. Cesarjevi so doma že zgradili prizidek k hiši za namene nove prodajalne, razstavnega prostora, sobe za izobraževanje, skladišče in zorenje peneče medice. Marko širi znanje o čebelarstvu na mnoge skupine zainteresiranih odraslih in mladino vseh starosti. Njegovi profesionalni nastopi so impresivni tudi med tujimi obiskovalci, ki jih pripeljejo turistične agencije. Slovenijo jim približa s pomočjo posnetih filmov o predelavi medu in izdelkov ter harmonike, ki jo sam igra. V izobraževalne namene mu služijo tudi prikazi apiterapije, živega panja, medonosnih rastlin na novo zasajenem vrtu pred hišo, degustacije, prospekti, najboljše vrste panjev in posebnosti poslikav na panjskih končnicah, ki so značilne le za Slovenijo. Prvenstveni izdelek čebelarstva Cesar je peneča medica, ki je ne poznajo v drugih državah. Ideja o tem izdelku je nastala v Čebelarskem društvu Maribor ob prvenstvenem sodelovanju Marka Cesar. Marko ima že urejeno lastno polnilnico za penečo medico, s katero izvaja tudi usluge za druge čebelarje. Šampion v l. 2011 in 2014. Medica in peneča medica sta dosegli zlata priznanja v sedmih zaporednih letih. Že vrsto let je nagrajen tudi med. V Ukrajini je na svetovnem kongresu Apimondija zastopal Slovenijo. Marko je reden gost sejmov v Nemčiji, Avstriji in doma.

Bojan Firbas, Cogetinci (DPM Spodnje Podravje, KGZ Ptuj)

Dolgoletna turistična kmetija se je usmerila predvsem v doživljajska doživetja svojih gostov na kmetiji v Cogetincih. Na kmetiji je mlad prevzemnik Bojan z gostinsko izobrazbo, ki veliko prispeva k bogatenju ponudbe in izvirnosti na mizi in na kmetiji. Glede na to, da ima TK že veliko izkušenj v svoji dolgoletni tradiciji (TK od l. 1993), se je sedaj Bojan toliko lažje posvetil dodatnim izvirnim aktivnostim za goste na kmetiji. Izredno lepo urejena kmetija, ki nosi tudi naziv hiša s tradicijo, je redno vzdrževana v izvirnem stilu, v katerem je bila zgrajena. Vse širitve kmetije so prilagojene tradicionalni hiši in vsak najmanjši kotiček je okusno opremljen in zaključen. Kmetija nenehno sledi željam in navadam sodobnega človeka, zato ponuja številna zanimiva razvedrila: kopanje zunaj v leseni kadi, spanje na slami, jutranji pogled iz glampinga, obiranje hrušk viljamovk, počivanje na ležalnikih ob domačiji, uporaba koles in e-koles, plavalni bazen, voden ogled kmetije s številnimi obnovljenimi starinami, orodjem in muzejem na kmetiji. Na kmetiji je urejenih več površin za igranje otrok različne starosti. Izvrstna hrana s poudarkom na lokalnih in domačih specialitetah, je z leti izkušenj in stalnim izpopolnjevanjem v gostinstvu vredna pohvale in še poseben poudarek velja nedeljskemu zajtrku.

Blaž Lečnik, Šentjanž pri Dravogradu (DPM Mežiška dolina, KGZ Celje)

Blaž vzpostavlja svoje novo delovno mesto na kmetiji, ki jo je pred tremi leti podedoval. V kratkem času predvideva odprtje še enega delovnega mesta na živinorejskem delu kmetije. Kmetija je mešana s tremi močnimi panogami: sadjarstvo, poljedelstvo in živinoreja-prašičereja. Kmetovanja se je lotil po standardih ekološkega načina kmetovanja s še dodatnimi ukrepi za dobrobit živali, ki zagotavljajo še višje standarde v prireji prašičev. Na kmetiji je urejen nasad aronije in velik, obnovljen travniški nasada (20 sort jablan, 150 dreves). Vzdrževanje rodnosti v sadovnjakih omogoča pridelavo različnih sokov iz domačega sadja in aronije. Blaž se pogosto preizkuša v izdelovanju različnih naravnih sokov z mešanjem sadnih sokov in celo dodajanjem čilija v jabolčni sok. S sokovi je dosegel že najvišja priznanja na državni razstavi »Dobrote slovenskih kmetij« na Ptuju. Obdelovanje 12 ha njiv z domiselnim kolobarjem poljščin, ki služijo krmi prašičev, oljnic za hladno stiskanje iskanih olj (riček) in žit za moke in prosa ter ajde za pridelavo kaše in moke. Letos so na kmetiji dokončali gradnjo najsodobnejšega hleva za vzrejo plemenskih svinj, pujskov in pitancev slovenske avtohtone pasme krškopoljski prašič po sistemu »Pig - Port 4«. Gradnja je moderna z uporabo veliko lastnega lesa. Predelava prašičjega mesa je v dolgoletni tradiciji družine. Z domačo rejo prašičev po visokih standardih, bo zagotovljena sledljivost surovine in predelava v visoko kakovostne izdelke. Poleg hleva je tu še nova strojna lopa s premično sušilnico za žita s katero delajo usluge tudi drugim kmetijam. Kmetija ima z zlatim priznanjem nagrajene sadne sokove iz ocenjevanj na državni razstavi Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju.

Katja Temnik, Žiče (DPM Slovenske Konjice, KGZ Celje)

Katja Temnik je mlada prevzemnica kmetije, ki se je odločila, da kmetijo modernizira, preusmeri, razširi in si tu ustvari delovno mesto zase in za druge. Katja je bila več let profesionalna košarkarica doma in v tujini, kjer je prišla do mnogih novih spoznanj. V Brezjah pri Poljčanah je kupila še dodatno posestvo-tako skupaj obdeluje 5,22 ha kmetijskih površin (njive, travniški sadovnjak, intenzivni nasad lešnikov, trajni nasadi, travniki). Kmetija ima certifikat o ekološki pridelavi od l. 2011, pridelava na kmetiji poteka po biodinamičnih metodah kmetovanja. V zeliščnem nasadu imenovanem Majnika je nad 160 zelišč, ki služijo za razne čajne mešanice. Prvenstveni izdelek kmetije je zeliščna sol, ki je sestavljena iz kakovostne piranske soli obogatene z mešanico zelišč. Slovenska turistična zveza je uvrstila ta izdelek med 20 najboljših kulinaričnih spominkov Alpske regije. V zimskem času je aktualna pridelava kalčkov iz poljščin in vrtnin, katerih prodaja strmo narašča. Katja je do sedaj uspela odpreti dve delovni mesti na svoji kmetiji in tako zaposlila pa je še eno sodelavko. Namen ima povečati pridelavo zelišč na najmanj 1,3 ha kmetijskih površin. V ta namen bo kmetijo še dodatno mehanizirala, dodala specialno opremo (sušilnica, pakirnica,…) in se lotila izgradnje še dodatnih namenskih objektov. Katja se zaveda bogate biotske raznovrstnosti v Sloveniji, ki jo je mogoče uporabiti v prid človeka za prehrano in krepitev zdravja. Vrt Majnika v Žičah je poleg proizvodnje zelišč tudi privlačna izobraževalna zanimivost za mladino iz vrtcev, šol in raznih interesnih skupin iz Slovenije in tujine. Na kmetiji imajo organizirano spoznavanje zelišč in rastlin, vodene oglede, delavnice, naravoslovne dneve za otroke, poučne otroške igre in zeliščarsko-kuharske dneve. Z znanjem šestih jezikov je Katji veliko lažje spremljati trende na področju pridelave in predelave zelišč in zdrave prehrane, kot pa se le zanašati na znanja, ki so na razpolago pri nas.

Glasovanje je zaključeno.