24. junija, 2023

Kmetovanje mladih kmetov v Zgornjem Posočju

V petek, 16.junija smo v sodelovanju KGZS, ZSPM, MKGP in ARSKTRP pripravili strokovno ekskurzijo v […]