INOVATIVNI MLADI KMET - KMETICA

 

KANDIDATI/KANDIDATKE ZA IZBOR IMK 2021


Zveza slovenske podeželske mladine skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) v mesecu oktobru organizira 13. izbor nosilca naziva Inovativni mladi kmet - kmetica (IMK 2021).

IMK je izbor inovativnih mladih kmetov z njihovimi inovativnimi idejami na kmetijskem, gozdarskem ali ribiškem področju. Zaključi se s podelitvijo naziva najboljšemu kandidatu po oceni strokovne komisije (70%) in rezultatom spletnega glasovanja (30%). Namen prireditve je podpirati inovativnost med mladimi s področja kmetijstva, gozdarstva ali ribištva ter spodbuditi prenos znanja in spodbuditi promocijo dobitnika naziva.

Spletno glasovanje je bilo, na pobudo podeželske mladine, v projekt vpeljano z namenom video predstavitve kandidatov, širjenja njihovih idej med kar največjim krogom ljudi, promocije kmetijstva, mladih kmetov njihovega poguma in inovativnih idej. Letos smo filmčke pripravili skupaj z ekipo RTV – SLO, ki so del oddaje Ljudje in zemlja.

Glasujete tako, da si ogledate video predstavitve vseh 11 kandidatov za naziv IMK 2021 in na dnu strani oddate svoj glas tistemu kandidatu, ki vas je s svojo inovativno idejo najbolj prepričal. Glasovi se zbirajo preko e-mail naslov.

Z enim e-mail naslovom lahko glasujete le enkrat na dan, vse dni trajanja spletnega glasovanja. Glasovanje se začne v nedeljo, 10. oktobra 2021 (po oddaji Ljudje in zemlja, v kateri bo napovedan začetek glasovanja) in zaključi v nedeljo, 17. oktobra 2021 ob 23.59. Šteli bodo samo glasovi prejeti preko e-mailov. Število deljenih objav na socialnih omrežjih ne bo upoštevano (bo pa zagotovo pripomoglo k številu glasov). Vsakršen sum zlorabe spletnega glasovanja bo strokovno preverjen in ob ugotovljeni zlorabi strogo kaznovan.


Kdo bo prejel laskavi naslov IMK 2021 bomo izvedeli na podelitvi, ki bo 22. oktobra v Predsedniški palači. Zaradi omejitev boste lahko vsi spremljali prenos preko Facebook strani ZSPM. Na ta dan se bodo kandidati na sejmu Narava in zdravje predstavljali v sklopu stojnice Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer boste lahko izvedeli več o njihovih produktih. Lepo vabljeni!

Oglej si predstavitve kandidatov/kandidatk za IMK 2021.

Sara BERGLEZ ZAJEC

Sara Berglez Zajec se je na letošnji izbor prijavila s svojo posebno ponudbo – svetom etnobotanike pod imenom Linca. Koroška kmetija, na 864 metrih nadmorske višine, je bila že od nekdaj Sarina tiha želja. Po izobrazbi magistrica znanosti varstva okolja in uni. dipl. politolog, se je iz mestnega vrveža preselila na zeleno podeželje. Kmetiji svojih starih staršev je vdihnila življenje s tem, da je pripeljala čredo ovc, čebele, kokoši nesnice in pester rastlinski svet. Z registracijo številnih dopolnilnih dejavnosti si je ustvarila delovno mesto – pripravlja 50 certificiranih izdelkov iz zelišč in sadja, pripravlja vodena doživetja v učnem botaničnem delu in vodi oglede kmetij. Za namene ohranjanja zdrave pridelave in prehrane se na ekološki kmetiji zgledujejo po biodinamičnih metodah. Zaradi potrebe po širitvi sta z možem dokupila dve sosednji kmetiji. Preko delavnic, ki zajemajo znanja iz področja kulinarike z vključevanjem zelišč in dišavnic (čaji, sirupi, čajne mešanice, zeliščne soli), tradicionalnih jedi ter divje hrane (iz travnikov in gozdov), kmetija ponuja tudi aronijev sok (0,7 ha najvišje ležeči v Sloveniji) in borovnice (ameriške in sibirske), sadje iz visokodebelnih sadovnjakov (suho sadje, marmelade z raznimi okusi, sirupi in sokovi)… Testo sodeluje z lokalnimi kmetijami, okoliškimi šolami, knjižnica, kmečkimi ženami. Svoje izdelke prodaja na domači kmetiji, v lokalnih trgovinah, kmetijskih zadrugah in kmalu bo na voljo tudi spletna trgovina. Vso njeno strast do zemlje in narave lahko raziskujete na lični spletni strani www.linca.si. Cilji kmetije so še ohranjati perspektivno okolje za kmetijstvo za bodoče rodove, ohranjati in razvijati butične prehranske izdelke, ohranjati in razvijati bogato učno okolje na področju botanike in izdelkov s kmetije s pomočjo delavnic in prenosa znanja naprej na mlade rodove.

 

KGZS - Zavod Ptuj

DPM Mislinjske doline

Zakaj glasovati za Saro?

Glasuj zame (št.1)
Simon ČRETNIK

Mladi prevzemnik Simon je zgradil nov, najmodernješi hlev za hlev za rejo molznic. Hlev je brez ležalnih boksov na prepustnih tleh, ki imajo to posebnost, da se urin izteče čez tla v spodnji del jame, trde izločke pa pobira poseben robot. Kot predelna stena je posajen bambus in murva, nameščeni so veliki ventilatorji. Vodilo rejca Simona je ponuditi živalim čim večje udobje, varovanje okolja in prirediti vzdušje pašnika za živali, ki o sicer uhlevljene. Po tehtnem premisleku, se je Simon odločil za hlev tipa: HWF=High welfare floor = tla za dobro počutje živali. Idejo o inovativnih tleh, v kombinaciji z robotom je Simon dobil pri Nizozemcih. Z njimi redno sodeluje, da posodablja programe robota in poroča o njegovem delovanju. Daljši počitek na suhih tleh pomeni boljšo zdravje vimena in parkljev. V hlevu nastane kar 80% manj amonijaka v primerjavi s klasičnimi sistemu uhlevljanja živali. Vloga robota ni samo pobiranje kravjakov, ampak je s prilagoditvijo na bioritem krav pravi spodbujevalec k molži in hranjenju. Tudi molzenje so si Čretnikovi poenostavili s pomočjo molznega robota. Tam lahko dobro spremljajo kakovost mleka vsake krave posebej. Vzpodbudni so podatki o kakovosti mleka in stano naraščajoči mlečnosti krav molznic. Poleg tega so prednosti hleva tipa HWF tudi v že omenjenem boljšem zdravju živali, podaljšana dolgoživost živali, okolju najprijaznejši hlev in delovna ekstenzivnost kar pomeni zmanjšanje stroškov dela. Kmetija je že več generacij med bolj razvitimi v Žalcu in že tri generacije zaporedoma se ukvarjajo s pridelavo mleka. Ponuja delovno mesto Simonu in njegovi mami. V prihodnosti si želi dokončati okolico hleva in družbi prikazati realno kmetijstvo, ki lahko sobiva z naravo.

 

KGZS - Zavod Celje

DPM Spodnje Savinjske doline

Zakaj glasovati za Simona?

Glasuj zame (št.2)
Rok GARTNAR

Rok Gartnar je eden izmed šestih otrok, ki prihaja iz kmetije z domačim imenom pr'Lovrih. Hribovska kmetija, ki se ukvarja z rejo krav molznic, že dolga leta oddaja mleko. Celotna družina pomaga pri skrbi za okrog 30 glav govedi, 16 ha kmetijskih zemljišč in 20 ha gozdov. Rokova mama je leta 2017 odšla s službe in registrirala dopolnilno dejavnost peka kruha, potic in peciva na tradicionalni način. Delo na nagnjenih in strmih parcelah na gorenjskih vzpetinah ni enostavno. Velikokrat morajo kmetje poprijeti za delo enostavno kmečko orodje. Rok je želel napor minimizirati, hkrati pa izboljšati varnost pri delu. Tako je z znanjem iz srednje strojne šole, iskanjem novih spoznanj v tujini in s pomočjo bratov prišel do izboljšanje gorske mehanizacije ter novih, inovativnih strojev. V letu 2019 je Rok patentiral nov stroj – zgrabljalnik za enoosne delovne stroje. In prav ta stroj je zamenjal njegovo ročno grabljenje po strminah. S strojem ne premikaš po pokošeni travi, kar je pomembno iz vidika varnosti. Njegova uspešnost pa se vidi v povečanem povpraševanju. K strojnemu parku so dodali še tračni obračalnik in cisterno, vse z ogromno dodatne opreme in prilagojeno na hribovsko kmetovanje. Zeleno-modri stroji iz Gorenjske osvajajo celotno Zahodno Evropo in navdušujejo s svojo praktičnostjo. Rok in njegova ekipa vidijo še veliko možnosti in tržnih niš, ki se ponujajo zlasti za zahtevne terene za kmetijsko proizvodnjo kot so v Sloveniji in velikem delu Evrope. V bližnji prihodnosti želijo graditi nove proizvodne prostore s pisarnami, restavracijo z lokalno ponudbo, možnosti nočitve in demonstracijskimi prostori. Z dodatnimi zaposlitvami bodo lahko izpopolnili, domislili, preizkusili in prodali nove stroje.

 

KGZS - Zavod Kranj

DPM Škofja Loka

Zakaj glasovati za Roka?

Glasuj zame (št.3)
Timotej KOVAČ

Timotej Kovač je študent BF oddelka za zootehniko in je prevzel domačo kmetijo od starega očeta. Z družino živi na kraškem področju, na razgibanem terenu, kjer dodatne težave predstavljajo močne in dolgotrajne suše na plitkih tleh. Z namenom pridobitve zadostnih površin za pridelavo kmrme, se je lotil rekultiviranje bivših lastniških in najetih, neprehodno zaraščenih pašnikov. Na ta način ima sedaj 80 ha kmetijskih površin, s katerimi pa je treba razumno ravnati, da je dovolj krme za živali. V pašni managment sodi skrbno urejanje čredink in zasejavanje travno – deteljnih mešanic z vključevanjem zeli, ki so kar najbolj obnesejo na kraških tleh in so bolj tolerantne na močne suše. V kmetijo vlaga veliko lastnega znanja, preizkušanja in iskanja optimalnih rešitev doma in v tujini. Poleg dodelanega pašništva, je Timotej veliko znanja namenil tudi v izbiranje optimalne pasme govedi. V lastni ima govedo pasme brezrožni mesni simental, ki ga je pripeljal iz tujine. Poleg 40 glav govedi skrbi še za 21 ovc in jagenjčkov. V fazi preizkušanja je tropasemsko križanja ovc. Ob pozitivnih ugotovitvah si želi Timotej trop razširiti z namenom pitanja jagnjet na višjo težo in ponudbe konfekcionirane jagnjetine. V začetku prihodnjega leta odpirajo obrat za predelavo in trženje mesa in mesnih izdelkov vrhunske kakovosti, kjer bodo poleg lastnega ponujali tudi meso drugih rejcev somišljenikov, ki bodo z njimi želeli sodelovali. Njegov zelo pomemben prispevek je v rekultiviranju zaraščenih bivših kmetijskih površin z nekakovostnim gozdom, ki predstavljajo zlasti v sušnih obdobjih nevarni požarni potencial. Je tudi zgled za prirejo mesa in mleka na slabših kmetijskih površinah in obenem ohranjanje njivskih površin za prepotrebno samooskrbo s hrano. Svoje znanje dopolnjuje preko različnih projektov, preko dopolnilne dejavnosti svetovanje pa svoje znanje z veseljem širi naprej.

 

KGZS - Zavod Nova Gorica

DPM Primorska

Zakaj glasovati za Timoteja?

Glasuj zame (št.4)
Katja in Barbara LEBER VRAČKO

Sestri Katja in Barbara, po poklicu pravnici, sta ju podeželski mir in fleksibilnost dela na kmetiji pripeljala nazaj, na vinogradniško in živinorejsko kmetijo njunih staršev. V letu 2017 so se člani družine dogovorili za razdelitev kmetije na dva dela. Vsaka od sester kmetuje na svojem delu kmetije in vsaka posebej razvijata eno od panog. Katja je lastnica vinogradov in je v gradnji novega objekta s kletjo in degustacijskim prostorom. Kmetija bo v okviru turistične kmetije s fiksnim odpiralnim časom nudila gostom hrano s poudarkom na lokalnih jedeh in degustacije iz domače kmetije. Gostom bodo omogočili tudi prenočitev v štirih sobah. Na 5 ha vinogradov imajo zasajena značilna štajerska vina. Ves pridelek grozdja je ročno potrgan, s skrbno selekcijo pa zagotavljajo najvišjo kvaliteto vin. S turistično dejavnostjo želijo približati domačo krajino in kmetijo gostom, obiskovalcem, ki so že sedaj v večini iz tujine. Barbara je prevzela del kmetije, ki sodi v mlečno proizvodnjo z rejo krav molznic. Čreda, ki šteje dobrih 100 glav živine ima sodoben, lesen hlev, proste reje in opremo, ki zagotavljal čim boljše počutje krav molznic. Mlada živina in presušene krave se dober del leta pasejo. Sami osemenjujejo in delajo korekcijo parkljev, ob poslušanju glasbe, krtačenju, poletnim tušem in ventilacijo pa omogočajo optimalne življenjske pogoje. V prihodnosti želi Barbara iz stare kleti oblikovati sirarno, da bo lahko izpopolnila svoje mlečne izdelke. Na izbor sta se prijavili s posebnim izdelkom – slamice iz ržene slame. Do ideje so prišli skupaj z mamo Alenko, ki svojo strast do ustvarjanja iz naravnih materialov pridno prenaša tudi na druge. Iz lastne njive klase najprej požanjejo, stebla pokosijo, narežejo, obdelajo in spakirajo. Zaenkrat jih prodajajo doma, bodo pa kmalu tudi v večjih gostinskih lokalih – nenazadnje v novem objektu, v objemu vinogradov.

 
Eva PAVLIČ SEIFERT

Eva Pavlič Seifert, mag. vizualnih umetnosti, se je skupaj s partnerjem Aljažem preselila mestnega vrveža v Nizozemskem na hribovito podeželje v Loški potok. Na 800 metrih nadmorske višine sta našla staro kmetijo - hiško, katero sta sama obnovila in nekaj kmetijskim zemljišč. Na 1,2 ha velikem posestvu sta si ustvarila svoj dom. V revnem kraškem svetu, z veliko zaraščenostjo in mrzlim zimskim podnebjem dokazujeta, da lahko vsak pridela hrano. Samooskrbna kmetija, ki ju vodita Eva in Aljaž, deluje na način regenerativnega kmetovanja. Novo znanje črpata iz tujih in domačih spletnih strani, literature, veliko pa se sproti naučita sama. Lotila sta se reje perutnine: pitovnih piščancev, kapunov in kokoši nesnic. V ograjenem pašniku domujeta dva krškopljska prašiča. Poleg živali skrbita za velik zelenjavni in zeliščni vrt, vse to za lastno pridelavo hrane. Pomemben dohodek predstavljajo delavnice, kjer udeležence učita svojega regenerativnega kmetovanja in tesarstva, ki ga obvlada Aljaž. Njuna obnova hiše iz lesa in uporaba sončne toplote v različnih pozicijah glede na letni čas, jima omogoča vzgojo sadik za kasnejšo setev in celo vzgojo piščancev. Vse te spretnosti in ideje znata predstaviti udeležencem delavnic in drugim udeležencem pri Mandrovih. Svojo domačijo pod imenom Hiša Mandrova svetu predstavljata preko različnih medijev – tako družbenih, kot spletnih straneh, nemalokrat sta bila gosta na različnih radijskih in televizijskih oddajah. V prihodnosti želita obogatiti ponudbo delavnic, omogočiti večdnevne izvedbe in še naprej nadaljevati svoje poslanstvo.

 

Samoprijava - Aljaž Celarc

DPM Loška dolina

Zakaj glasovati za Evo?

Glasuj zame (št.6)
Anton POŽAR

Pred desetimi leti se je Anton Požar odločil, da konča svojo zgodbo v kuhinji in se poda na novo pot, ki je bila speljana med njivami zelenjave. Domačo kmetijo je nadgradil tako veliko, da omogoča zaposlitev še trem osebam. Delo imajo dobro razdeljeno, saj verjamejo, da je uspešnost kmetije v njeni sistemski ureditvi. Med službenim časom je Anton ugotovil, da je velika potreba po oprani, očiščeni in narezani zelenjavi. Tako na 13 ha med katerimi je kar 8 ha namenjenih pridelavi zelenjadnic, nekaj pa jih pridelajo tudi kot dosevek za ječmenom. Pridelujejo različne vrste in sorte zelenjave (krompir, čebula, rdeča pesa, repa, zelje, solata, buče itd.), ki jo ali sveže prodajo ali pa očistijo, narežejo in vakuumsko spakirajo v večje embalaže. Zelje in repo tudi skisajo, vendar sami ne polnijo, saj nimajo svoje polnilne linije. Poleg prodaje stalnim strankam, svojo zelenjavo ponujajo velikim kuhinjam, npr. v šolah in vrtcih, njihove, z vitamini polne izdelke, pa lahko kupite v večjih trgovinah – Mercator, Tuš, Interspar, Jager. Zelenjavo dokupujejo tudi od okoliških kmetov, da lahko zadostijo potrebe prodajnim verigam. Najnovejši izdelek je hkrati tudi inovativen - rdeča pesa trakci, zorjeni v hrastovih sodih. Dobra tri leta preizkušanja jih je pripeljalo do optimalnega izdelka. Posebnost je ta, da je rdeča pesa samo pasterizirana, zato vsebuje ogromno vitaminov. Požarjevi se zgodb lotijo celostno – tudi za rdečo peso so veliko raziskovali in ugotovili, da vsebuje ogromno zdravja. Prihodnost obeta še nove izdelke iz zelenjave, odlično sodelovanje družinskih članov na domači kmetiji, ter vzdrževanje kakovosti svojih izdelkov. Verjamejo v svoj izdelek in se vsak dan z veseljem odpravijo na njive in v predelovalni obrat.

 

KGZS - Zavod Ljubljana

DPM Moravče

Zakaj glasovati za Antona?

Glasuj zame (št.7)
Katarina PUHAN GJERKEŠ

Katarina Puhan Gjerkeš je mlada prevzemnica na turistični kmetiji Puhan, ki je locirana med vinogradi v Bogojini. Skupaj z možem, ob pomoči upokojenih staršev, uspešno vodi turistično kmetijo, ki sta jo pred 20. leti pričela njena starša. Katarina je ljubezen do dela na kmetiji pridobivala tekom odraščanja. Večkrat se je kot otrok za šolo učila kar pri mami v kuhinji. Posebnost je povezava dveh kmetij – v Bogojini vodijo turistično kmetijo s sobami, degustacijskim prostorom, vinsko kletjo in vinogradi. V Černelavcih se nahajajo hlevi s 100 prašiči, katere predelajo v lastni klavnici. Hrano za prašiče pridelajo na 12 ha obdelovalnih površin. Vino, mesnine, marmelade, vloženo zelenjavo, bučno olje, sadje, svežo zelenjavo pridelajo na svoji zemlji. Kar zmanjka oz. česar nimajo dokupijo od lokalnih sosedov, tudi s sestrske kmetije. Vse izdelke gostom ponujajo v novi domači trgovinici, kot tudi preko spletne trgovine. S tem ohranijo stik s potrošniki, kot posebej koristno pa se je izkazalo v času zaprtja zaradi epidemije. Na njihove trgovske police pa prihaja prav poseben izdelek – kozmetična krema iz svinjske masti, ki jo je Katarina sama lansirala. Velikokrat si je sama izdelala domače kreme za roke, ob dodatnem raziskovanju pa je zasledila možnost zamenjave olivnega olja s svinjsko mastjo. Uporabnost te masti so poznali že naši predniki. V prihodnosti želijo na družinski kmetiji razviti še več izdelkov in dodatno zaposliti delovno silo. Prav tako želijo povečati odprti čas kuhinje in trgovine, saj so trenutno zaradi potrebe dela na kmetiji odprti za vikend.

 

KGZS - Zavod Murska Sobota

DPM Sv. Jurij ob Ščavnici

Zakaj glasovati za Katarino?

Glasuj zame (št.8)
Katja SINKOVIČ

Kmetija mlade prevzemnice Katje Sinkovič, na prelepem razgibanem, osrednjem Kozjanskem področju, se ukvarja s prirejo kravjega mleka in njegovo predelavo v različne izdelke. Živali se pasejo na bližnjih pašnikih. Na 20 ha pridelajo večino hrane za govedo, ki je od leta 2018 nastanjeno v posodobljenem hlevu. Na kmetiji se že več kot 50 let ukvarjajo s proizvodnjo mleka, Katja pa je že 3. generacija, ki mleko tudi predela. Zaradi obsega dela se je, poleg zaposlitve Katje, odprlo še eno delovno mesto, v sezonskem času najamejo še dodatno pomoč v procesu predelave in prodaje mleka. Znanje, skrb za higieno in dobrimi življenjskimi pogoji živalim, potrjuje tudi certifikat za »Izbrana kakovost« za vse mlečne izdelke. Produkte prodajo preko dvajsetim šolam in vrtcem, bližnjim restavracijam, v trgovinah v okolici, Termah Olimje, eni od kmetij in neposredno na domu. Do dobre prepoznavnosti je prispevalo tudi vzajemno sodelovanje v lokalnem okolju. Na degustacije pridejo gostje iz term Olimje, sodelujejo z Visit Podčetrtek. Veliko prepoznavnost pa jim je prineslo mednarodno priznanje in snemanje reklame. S pomočjo novega, inovativnega izdelka, je Katja omogočila kmetiji obstoj in razvoj. Iz lasntega zamrznjenega jogurta je pripravila Frozi jogurt. Ne samo, da ga lahko mali in veliki navdušenci jedo svežega iz aparata, ampak si ga lahko v embalaži odnesejo domov. V sodelovanju s čebelarjem, dr. Petrom Kozmosom, sta razvila tudi nov izdelek, kjer se združuje sveže mleko in sladki med – Medko.

 

KGZS - Zavod Celje

DPM Šentjur

Zakaj glasovati za Katjo?

Glasuj zame (št.9)
Gregor SLAVEC

Gregor Slavec je podedoval opuščeno kmetijo po starem očetu. Je eden redkih kmetov v svojem okolišu, k temu prispeva velika zaraščenost obdelovalnih površin. V osmih letih, od kar je začel s kmetovanjem, je vložil veliko truda in dela, da je zaraščena območja spremenil v pašnike in tako uspešno razvijal svojo ekološko kmetijo. Na okoliških pašnikih se pase 40 koz srnaste in drežniške pasme, 3 bovške ovce, 20 glav cikastega goveda, 100 kokoši nesnice in 4 osli. 24 panjev čebel domuje v učnem čebelnjaku, ki je opremljen s steklenim predprostorom. To omogoča nemoteno opazovanje čebelarja pri svojem delu, s klančino pa je dostopen za invalidne osebe. V lasti imajo tudi gozd in 10 a sadik malin. Raznovrstna ponudba kmetije k sebi privabi številne obiskovalce, tako majhne, kot velike. Otroci na njegovi kmetiji tudi poprimejo za delo, spoznajo pridelavo in predelavo hrane, ter živali na kmetiji. Preko različnih projektov sodelujejo z osnovnimi in srednjimi šolami, domovi starejših občanov, kmetijsko gozdarskimi zavodi ter širšo populacijo. Vse izdelke in pridelke trenutno prodajajo na svojem domu. Jajca in domače testenine, sveže kozje mleko in različni mlečni izdelki. Poleg izobraževanj ponuja obiskovalcem tudi degustacije. V želji, da bi dodali vrednost kozjemu mleku, se je Gregor lotil izdelave sladoleda z raznimi dodatki v papirnati embalaži. Znanje so iskali doma in v tujini. Zaradi potreb po izdelkih brez laktoze so začeli izdelovati tudi sadni sladoled brez mleka. Uporablja domače maline, jagode iz druge ekološke kmetije in razne oreščke. Za sedaj je sladoled še v preizkušanju, a ga kmalu nameravajo ponuditi na trg. V prihodnje želi zgraditi dodatne objekte predvsem za skladiščenje in prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov in bo pri tem združeval še druge kmetije. Veliko dodano vrednost vidi v vzpostavitvi socialnega podjetja.

 

Združenje rejcev avtohtonega goveda v Sloveniji

DPM Loška dolina

Zakaj glasovati za Gregorja?

Glasuj zame (št.10)
Barbara ZAKRAJŠEK

Barbara Zakrajšek skupaj s partnerjem Boštjanom ob rednih službah skrbi za dve kmetijski gospodarstvi. Ena je v lasti Boštjana in je na bližnjem hribu. Tam se na 10 ha pašnikov, ki so urejene v čredinke, pasejo križanci med črnim angusom in škotskim govedom. Rezultat je dober prirast telet, ki se prodajo v starosti enega leta, so odlične kakovosti in zanimivega izgleda. Na kmetijah v Šentjurju na Polju redijo pitano govedo limousin in charolais pasem, ki jih vhlevijo pri 250 kg teže, redijo 10 mesecev in prodajo najboljšim kupcem. Nemalokrat v tujino, saj jima ponudijo boljše plačilne pogoje. Kmetija obsega okoli 10 ha, nekaj zemlje je še v najemu. Za kakovostno in pospešeno zorenje gnoja in gnojnice uporabljajo biodinamične preparate. Tako njivam ponudijo najboljše gnojenje kar prispeva k rodovitni zemlji in dobri letini. Nekaj mesa predelajo v suhomesnate izdelke. Na poljih pridelujejo koruzo za krmo živine, ob kolobarjenju pa so naprej pridobili ajdova semena. V želji po novem izdelku sta iskala znanje in recept za pripravo dobre ajdove moke. Tako je Barbara registrirala dopolnilno dejavnost– mlinarstvo. Žita sejejo večinoma na lastnih njivah, kjer pridelujejo ajdo, ječmen, piro in koruzo. Žito pred predelavo osušijo na primerno stopnjo vlažnosti, ga termično očistijo in nato meljejo na lastnem mlinu na kamen. Njihova posebnost je pirin riž, ki ga dajo v čistilec žit z brusnimi kamni. V bodoče načrtuje še prodajo kompleksnih žitnih granu iz večih vrst žit z dodatki oreščkov in suhega sadja. Pri delu si pomagajo z raznovrstnimi doma narejenimi stroji. Ideje dobivajo tekom dela, saj si ga želijo zaradi službenih in družinskih obveznosti, čim bolj optimizirati. Tako sta oblikovala in s pomočjo soseda v zagon spravila domačo sušilnico, dvigalo za težke vreče. Da so Zakrajškovi izdelki dobri dokazuje tudi certifikat kakovosti Sevnica premium.

 

KGZS - Zavod Novo mesto

DKM Zabukovje

Zakaj glasovati za Barbaro?

Glasuj zame (št.11)

Glasovanje IMK 2021 je zaključeno.

Hvala za vaše oddane glasove.


Spremljajte našo Facebook stran in bodite obveščeni o zmagovalcu.
Podelitev bo potekala 22.11.2021 ob 14:00 v predsedniški palači.