8. decembra, 2018

RAZPIS: PROSTO MESTO MLADINSKEGA DELAVCA (ZMD1 – PODEŽELSKA MLADINA)

Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) na podlagi Javnega razpisa »Zaposlitev na področju mladinskega dela v […]