Plan dela

2018

-        25. obletnica ustanovitve Zveze slovenske podeželske mladine

 

2017

-         sodelovanje pri aktivnostih Mreže za podeželje

-         spremljanje Programa razvoja podeželja 2014 - 2020

-         aktivnosti pri Mladinskem svetu Slovenije

-         oblikovanje in potrditev pravilnikov

-         promocijske aktivnosti ZSPM

-         mesečni pregled novic: Kurnik

-         izvajanje aktivnosti Inkubator 4.0 in Spirit - razvijanje poslovnih idej

-         izvajanje Akcijskega načrta dela z mladimi kmeti in vzpostavitev Info točke za mlade kmete

-         aktivna participacija na Svetu za kmetijstvo in delovanje Skupine za mlade kmete

-         sodelovanje na mednarodnem področju CEJA in WFO

 

JANUAR

-         Oddaja poročila JP 2016, 2017

-         Sestanek s KGZS in nadaljevanje dogovarjanj o skupnih aktivnostih in financiranju

-         7. januar: Posvet podeželske mladine

-         20. januar: Obisk sejma Grune Woche 

Posvet podeželske mladine: 7. januar, Liboje

Posvet predsednikov je potekal 7. januarja 2017. Na posvet so bili vabljeni vsi predsedniki društva in člani, ki imajo pri delih društva aktivnejše vloge.

Cilj posveta je bila evalvacija dosedanjega dela ZSPM, predvsem njenih glavnih aktivnosti, določitev nalog regijskega predstavnika in plan dela za leto 2017. Delo je potekalo po skupinah, metode pa smo izdelali v sodelovanju s trenerko MSS. Vsak udeleženec je sodeloval v vseh delavnicah: idealen član ZSPM, naloge regijskega predstavnika, rangiranje projektov ZSPM in izdelava plana dela za 2017, kmečke igre v prihodnosti, izdelava promo videa ZSPM. Rezultati dela so prikazani v prilogah.

Večer smo zaključili z degustacijo, na kateri smo okušali prleška vina, ki nam jih je predstavil član DPM Sv. Jurij ob Ščavnici. Predstavil nam je tudi njegovo turistični kmetijo in delo, ki ga opravlja.

Grune Woche: 20. - 22. januar, Berlin

Sedem predstavnikov ZSPM, med njimi predsednik, tajnica in štiri regijske predstavnice, smo se udeležili sejma Zeleni teden v Berlinu. V prvi vrsti je bil namen izdelava projektne dokumentacije za projekt Erasmus+, zato nas je spremljal tudi strokovni sodelavec. Na sejmu smo se srečali z ministrom za kmetijstvo mag. Dejanom Židanom, srečanje z veleposlanico Marto Kos Marko in udeležba na sprejemu pri župniku Izidorju Pečovniku Doriju. Obisk je izpolnil naša pričakovanja, saj smo uspeli spisati dokumentacijo Erasmus+, videli smo ogromen sejem, na katerem so se predstavile skoraj vse evropske pa tudi nekaj drugih držav po svetu. Videli smo lahko predvsem njihovo značilno hrano, glasbo in turistično ponudbo.

 

FERBUAR

-         začetek februarja: prijava na razpis Erasmus +

-         4. februar: zimske športne igre

-         15. februar: srečanje mladih prevzemnikov

Prijava na razpis Erasmus +

1. februarja smo oddali projektno dokumentacijo za 3. ključni ukrep projekta Erasmus plus. S pomočjo tega projekta želimo opolnomočiti kmete za komunikacijo z odločevalci. Projekt se bo otvoril na sejmu v Gornji Radgoni, sledile pa mu bodo delavnice, tekom leta, v osmih slovenskih regijah (Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica,Ptuj, Celje, Novo Mesto). Na teh delavnicah se bodo dopoldne udeleženci spoznali in identificirali z izzivi s katerimi se soočajo mladi kmetje v tamkajšnji regiji. Predstavljene jim bodo metode za delo in vir informacij, kjer bodo lahko poiskali rešitve. Popoldne bodo sledile predstavitve ključnih ugotovitev konstruktivnega dialoga s dopoldneva. Predstavitve bodo mladi kmetje predstavili oblikovalcev občinske politike ter  Kmetijsko gozdarskemu zavodu regije. Sledilo bo druženje in čas za medije. Zaključek projekta bo ponovno v Gornji Radgoni, v sodelovanju s predstavnikom MKGP, kjer bodo predstavljeni najboljši primeri iz regijskih dogodkov.

Drugi cilj tega projekta je, da v vsaki regiji najdemo predstavnika regije, ki bo predstavljal mlade kmete v njihovi regiji v sodelovanju s kmetijsko gozdarskim zavodom, hkrati pa bo član skupine za mlade kmete, ki deluje znotraj Zveze slovenske podeželske mladine.

10. Zimske športne igre: 4. februar, Trije Kralji

Namen športnih iger je promocija zdravega načina življenja, druženje in medsebojno spoznavanje. So dobro izhodišče za spodbujanje timskega dela in dialoga med mladimi.Za organizacijo Zimskih športnih iger bo skrbela za šport, kulturo in izobraževanje. Nosilec igre bo lokalna enota DPM Sveti Jurij ob Ščavnici. Organizirane bodo različne dejavnosti - smučanje, smučarska tekma, zimski pohod tekmovanje v bowlingu, tekmovanje v zimskih igrah. Igre bodo potekale na smučišču v RTC Jakec.

Srečanje mladih prevzemnikov: 15. februar, JAMNIKARJEVA 101, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, LJUBLJANA

Na pobudo MKGP bomo skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije v prostorih biotehniške fakultete na Jamnikarjevi ulici organizirali 2. srečanje mladih prevzemnikov. Pričakujemo okoli 70 prevzemnikov kmetij, ki so lani uspešno kandidirali na razpisu za zagonska sredstva za mlade kmete. V uvodnem delu dogodka bo za mlade kmete strokovno predavanje pripravil Stane Kavčič na temo financ. Zatem jih bosta nagovorila stanovska kolega, ki uspešno poslujeta vsak na svoji kmetiji. Po kosilu bo sledil glavni del dogajanja v okviru delavnic »World caffe«, kjer bodo mladi kmetje razpravljali o temah povzetih po manifestu za mlade kmete.  Teme:

- Generational renewal - generacijska prenovitev/menjava generacij           

- Enabling environment - spodbudno okolje (infrastruktura na podeželju)

- Institutional capacity - institucionalna usposobljenost              

- Farmers’ promotion - promocija kmetov in kmetijstva

- Equal opportunities - enake možnosti

- Access to finance, credit, input and insurance - dostop do financ, kreditov, zavarovanj

- Access to knowledge and innovation - dostop do znanja in inovacij

- Access to information - dostop do informacij

- Access to market and value chain - dostop do trga in tržnih verig

-Access to education - dostop do izobrazbe

- Access to land - dostop do zemlje

Po delavnicah bo sledil zaključek dogodka s ministrom mag. Dejanom Židanom in predsednikom sveta za kmetijstvo prof. Dr. Emilom Erjavcem.

 

MAREC

-         7. marec: podpis izjave o sodelovanju na področju digitalizacije kmetijstva v Portorožu

-         14. marec: rok za prijavo na Study Session v Budimpešti

-         16. marec: predavanje o dohodnini na kmetiji in finančnih instrumentih

-         17. marec: zbornik predstavitev društev

-         17. marec: Skupščina ZSPM v Metliki

Zbornik predstavitev društva: 17. marec, Metlika

Na vsa društva, ki so včlanjena v ZSPM smo poslali prošnjo za kratek opis in sliko njihovega društva. Odzvalo se je okoli 30 društev. Anja je zbrano gradivo uredila, ZSPM pa je izdala zbornik

Skupščina Zveze slovenske podeželske mladine

17. marec: METLIKA, DPM METLIKA

Udeležencem bomo predstavili načrte za delo in razvoj organizacije, skupščina kot glavni organ bo potrdila letna poročila in plan za tekoče leto.

 

APRIL

-         5. april: oddaja prijave Prostovoljec leta 2016

-         13. april: razpis za zaposlovanje na ZSPM

-         22. april: državni kviz Mladi in kmetijstvo

Prostovoljec leta 2016: 5. april, Brdo pri Kranju

Mladinski svet Slovenije vsako leto v okviru natečaja Naj prostovoljec razglasi najboljše prostovoljce in prostovoljske projekte za preteklo leto. Na razpis se bomo prijavili tudi mi, društva smo že pozvali naj nam pošljejo predloge za naj prostovoljce v kategorijah do 20, do 30 let, za naj mladinskega voditelja in naj mladinski projekt. Zmagovalce v posameznih kategorijah bodo razglasili na slavnostni prireditvi na Brdu pri Kranju v juniju 2017.

Delavnice na kvizu Mladi in kmetijstvo: 22. april, SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, SPM SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Na dogodku Mladi in kmetijstvo bomo organizirali štiri delavnice: kmetijstvo v šolstvu, aktivna participacija mladih, socialno varstvo na kmetijah, aktualnost prevzema kmetij. Na njih bodo lahko s strokovnjaki aktivno razpravljali v manjših skupinah. Po koncu delavnic bo sledil kviz.

Kviz Mladi in kmetijstvo: 22. april, SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, DPM SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Državni kviz Mladi in kmetijstvo krepi znanje mladih podeželanov in kmetov. Tematika kviza se nanaša na kmetijstvo in tudi na tradicijo ter običaje podeželja, letos pa bo ena tema tudi mladinska. V naprej določena gradiva iz različnih tematskih področij so učno gradivo mladih, ki se najprej udeležijo regijskih kvizov, zmagovalci regijskih kvizov pa se udeležijo kviza na državni ravni. Tematika se določi glede na aktualno problematiko: prašičereja, tradicionalni običaji na podeželju, varna vožnja s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, škoda in sanacija v gozdu.

Za izvedbo Kviza mladi in kmetijstvo 2015 bo skrbel DPM Sveti Jurij ob 1ščavnici v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico, ki bo poskrbela za pripravo tem povezanih s kmetijstvom.

 

MAJ

-         11. maj: Stojnica na ŠKISOVI tržnici

-         13. - 15. maj: Ekskurzija v Novi Sad

-         14. -21. maj: Study Session v Budimpešti

Stojnica na ŠKISU: 11. maj 2017, Kardeljeva ploščad

V maju se bo ZSPM udeležila jubilejne 20. Škisove tržnice, kjer bomo imeli stojnico. Namen tega je promocija ZSPM in predstavitev organizacije študentom. Na stojnici bomo v duhu sproščenega druženja razdeljevali promocijski material, tatuje, prigrizke ter pijačo. V sklopu celotne prireditve bomo vrteli promo video na glavnem odru.

Ekskurzija – Obisk novosadskega sejma: 13. – 15. maj, SRBIJA, NOVI SAD

V času novosadskega kmetijskega sejma bo organizirana ekskurzija v Srbijo. Namen te ekskurzije je ogleda sejma, ki je izmed 5 največjih sejmov v Evropi in izmed 10 največjih na svetu in bo v letu 2014 potekal že 81.. Na sejmu predstavlja svoje proizvode in storitve več kot 50 držav. Poleg tega je namen spoznavanje s kmetijstvom in z načinom dela v državi, ki še ni članica EU, vzpostavitev stika za bodoče sodelovanje, predstavitev slovenske podeželske mladine, Slovenije in nenazadnje tudi pomoč pri organiziranju mladih podeželanov v Srbiji.

Study Session » Voices for Life« v Budimpešti: 14. - 21. maj, Budimpešta

Zasedanje Study  Session bo potekalo od 14 do 21 maja v Evropskem mladinskem centru v Budimpešti in se bo vodilo skupaj z NSU (Nordijsko Mladinsko Združenje) s podporo Sveta Evrope. Cilj  zasedanja je opolnomočiti akterje na področju mladih k spodbujanju medkulturnega dialoga in mirnega sobivanja v Evropi. Iz Zveze slovenske podeželske mladine bosta na dogodku sodelovala dva udeleženca.

 

JUNIJ

-         začetek junija: Vinsko kulinarični večer

-         Začetek aktivnosti v zvezi z IMK

-         Končna prireditev Naj prostovoljec leta 2016

-         28. junij - 8. julij: Obisk mladih kmetov iz Anglije

Vinsko kulinarični večer: začetek junija

Tudi letos bomo organizirali vinsko - kulinarični večer z aktualno vinsko kraljico Slovenije.  Zavedamo se, da je kultura pitja pomembne člen družbe, zato je prav, da mlade podeželane vzgajamo tudi v tej smeri. Hkrati pa bomo spoznavali tudi vinarstvo in kulinariko dolenjske regije.

Obisk mladih kmetov iz Anglije: 28. junij – 8. julij

Od 28. junija do 8. julija nas bodo obiskali mladi perspektivni kmeti iz Anglije, natančneje iz Devona. Člani iz vseh društev podeželske mladine, sirom po Sloveniji, bodo imeli možnost sodelovati z njimi in spoznati njihov način kmetovanja, kulturo, običaje... Prisostvovali bodo tudi na 31. državnih kmečkih igrah, kjer bodo imeli svojo ekipo in se bodo skupaj s preostalimi tekmovalci potegovali za zmago.

 

JULIJ

-          1. julij: izdaja zbornika Državne kmečke igre skozi čas

-          1. julij: državne kmečke igre

Izdaja zbornika DKI skozi čas: 1. julij 2017, ŠMARTNO

Že v lanskem letu smo pričeli z zbiranjem gradiva - preteklih pravilnikov na državnih kmečkih igrah. Le te bomo uredili, jih umestili v zgodovinski kontekst ter jih izdali v obliki zbornika kot počastitev 30. obletnice kmečkih iger. S tem bomo prispevali k ohranitvi tradicije kmečke kulturne dediščine.

Okrogla miza na dogodku Državne in mednarodne kmečke igre: 1. julij 2017, ŠMARTNO, DPM LIŠ

Okrogla miza o temi aktualni za kraj v katerem potekajo kmečke igre je že tradicionalni začetek dogodka. Letošnja tema bo znana naknadno.

31. državne in 10. mednarodne kmečke igre: 1. julij 2017, ŠMARTNO, DPM LIŠ

Kmečke igre so edinstven način druženja in tekmovalnosti, kar se kaže v prijetnem vzdušju preko celega dne. Igre vključujejo več sklopov, ki se vsako leto razlikujejo, s tem pa omogočimo pestrost dogajanja. V okviru iger je do sedaj potekala tudi »Predstavitev regij«, v okviru igre presenečanja.V letošnjem letu se bomo še posebej potrudili za večjo udeležbo na mednarodnih igrah – da bomo zagotovili več ekip iz sosednjih držav, za kar bo poskrbela Skupina za mednarodno sodelovanje. Izvajalci kmečkih iger 2017 bodo zmagovalci leta 2016 – DPM LIŠ.

 

AVGUST

-         5. avgust: Poletne športne igre

-         6. - 13. avgust: Srečanje Evropske podeželske mladine v Latviji (Rally Meeting)

-         Druga polovica avgusta: ogled kmetij IMK

European Rally: Active. Inspired. Rural.: 6. – 13. avgust, LATVIJA

Cilj te dejavnosti je, da mladi spoznajo vse vidike življenjskega dela podeželja in kako ohraniti podeželje živahno:

- poglobiti zavedanje o evropski raznolikost ter njeni pomembnosti,

- povečati razumevanje različnih sprememb v Evropi, 

- navezovanje stikov z ostalimi evropskimi podeželskimi mladinami, 

- praznovanje 60 obletnice organiziranja RallyaPoletne športne igre

Poletne športne igre: 5. avgust, DPM TRŽIŠKE IN KRANJSKE

Poletne športne igre imajo enak namen kot zimske in sicer: promocijo zdravega načina življenja, druženje in medsebojno spoznavanje. So dobro izhodišče za spodbujanje timskega dela in dialoga med mladimi. Organizirane bodo različne aktivnosti: odbojka, košarka, nogomet, tek. Nosilec iger bo DPM Kranjske in Tržiške

Kmetijsko živilski sejem AGRA – Gornja Radgona: konec avgusta 2017, Gornja Radgona

ZSPM se bo tudi v letu 2017 predstavljala na Kmetijsko živilskem sejmu v AGRA v Gornji Radgoni, ki je najpomembnejši sejem kmetijstva in živilstva v Sloveniji ter v sosedski regiji. V celoti bo za projekt zadolžena Skupina za promocijo in informiranje, skupaj v sodelovanju s Skupino za šport, kulturo in izobraževanje (za del iger) in Komisijo za mlade kmete (del okrogla miza). Sejem bo potekal od sobote do četrtka.Vsak dan pa se bo na stojnici predstavila druga regija ali društvo. V nedeljo bo na sejmu »Srečanje mladih kmetov« ter okrogla miza. V primeru odobritve projekta Erasmus plus bo na ta dan otvoritev projekta.

 

SEPTEMBER

-         7. - 10. September: Conference 2017

-         17. september: Kravji bal v Bohinju

-         22. september: Slovenski podeželski parlament

60. Kravji bal v Bohinju: 17. september 2017, UKANC, BOHINJ

Predstavili se bomo na 60. Kravjem balu v Bohinju, katerega pomen je tradicija in prenašanje le te na mlajše rodove, kar velja tako za domačine kot za obiskovalce. Na stojnici, na kateri bomo prisotni bomo poleg same predstavitve ZSPM in lokalnih gorenjskih društev podeželske mladine, priredili tudi tekmovanje v molži fantoma – »umetne krave«.

Slovenski podeželski parlament: 22. september 2017, lokacija bo znana naknadno

Okoli 250 predstavnikov slovenskega podeželja, vključno z vidnimi predstavniki strokovne in politične javnosti, bo razpravljalo o aktualnih izzivih slovenskega podeželja. Nosilna tema 4. SPP je Sobivanje podeželja in kmetijstva, podlaga za razpravo pa predstavlja deklaracija Cork 2.0. Prisluhnili bodo uglednim gostom, poglabljali znanja na desetih tematskih delavnicah in iskali rešitve na javnih soočenjih. Temeljni cilj podeželskega parlamenta ostaja ustvarjanje prostora za intenzivno izmenjavo mnenj in usklajevanje vizije slovenskega podeželja v prihodnosti. Skozi razpravo o raznolikih vprašanjih predstavnikov slovenskega podeželja želimo oblikovati priporočila ključnim nosilcem razvoja podeželja v obliki posebne deklaracije.

 

OKTOBER

-        Izdaja priročnika za učenje kmetijstva na kmetijah

Izdaja prirocnika: Kmetije kot ponudnik izobraževalnih vsebin na podeželju: druga polovica oktobra: LJUBLJANA

V sklopu akcijskega načrta za mlade kmete je predvideno sodelovanje mladih kmetov z okoliškimi osnovnimi šolami v smislu, da bi del pouka potekal tudi na kmetijah, kjer bi se učenci preko izkustvenega učenja naučili različnih stvari. V okviru Skupine za mlade kmete bomo izdelali študijo primera, katere vsebine se lahko učijo na kmetijah ter izdelali temu primerno didaktično gradivo.

 

NOVEMBER

-         8. - 15. november: Jesenski seminar RYE

-         Sredina novembra: Izbor inovativnega mladega kmeta

-         Sredina novembra: Inkubator 4.0.

Jesenski seminar RYE: 8. – 15. november 2017, AVSTRIJA

Avstrijska zveza podeželske mladine bo nosilka projekta, ki se bo odvijal v Moldu. Cilj projekta je podeželske mladine pričele aktivno udeležiti dogodkov v boju za človekove pravice in promoviranju miru v času velikih sprememb v Evropi. 

Izbor inovativnega mladega kmeta/kmetice 2017: november 2017, TREBNJE; DPM TREBNJE

Izbor inovativnega mladega kmeta je proces iskanja inovativnih mladih kmetov in inovativnih idej na kmetijskem področju, ki se zaključi z  vsakoletnim izborom najboljšega kandidata po oceni strokovne komisije in izboru ljudstva, z namenom spodbujanja znanja, promocije ZSPM, kmetijstva in dobitnika naziva.

Izbor spodbuja inovativnost na kmetijah in je obenem promocija slovenskemu kmetijstvu. Spodbuja lokalno samooskrbo prav tako pa spodbuja mlade h kmetovanju. Je celosten pregled inovacij, narejenih s strani kmetov samih. Izbor IMK bomo letos popeljali na višjo raven, saj so člani izrazili željo soodločati pri rezultatih natečaja. Kandidati leto tako ne bodo predstavljeni v zborniku ampak v kmetijski oddaji in na socialnih omrežjih, kjer bodo lahko mladi oddali glasove. Izbor bomo tako približali ciljni publiki, približali pa jim bomo tudi pojem inovativnosti, kot nečesa nujnega za uspeh kmetijskega gospodarstva. Promocija mladih kmetov in njihovih idej je glavni cilj izbora, ki se zaključi s slavnostno prireditvijo.

 

DECEMBER

-        Konec decembra: Razpis za društva

Razpis za društva: druga polovica decembra, GLAVNI ODBOR, LJUBLJANA

Petra bo pripravila  točkovnik  za  razpis.  Ker nekatera  društva  lani niso  upoštevala  vseh  pravil,  nekatera  pa  niso pravočasno poslala seznamov, zapisnikov in planov dela, so dobila  samo  polovico  predvidenega  zneska.  Da podlagi teh razpletov lanskoletnega razpisa se je glavni odbor enoglasno odločil, da te  tolerance letos ne  bo, saj  je  namen  razpisa  tudi,  da  se mladi naučijo izpolnjevati razpise in dobro prebrati dokumentacijo.

 

 

 

2016

Posvet predsednikov: 8. - 9. januar, Prežganje

Posvet predsednikov je aktivnost, na katero so vabljeni predstavniki društev podeželske mladine. Že dve leti pri izvedbi dogodka sodelujemo s trenerjem MSS, kar se je izkazalo za odlično priložnost. Leto smo se v dopoldanskem delu posveta lotili spremebe statuta, saj želimo da bi le ta omogočal več operativnosti pri delovanju organizacije. V drugem delu smo naredili evalvacijo projektvo v preteklem letu in se lotili iskanja idej za prihodnje projekte. Uspelo pa nam je narediti tudi vizijo ZSPM. Predvidevamo, da bo v letu 2017 koncept posveta podoben.

Prenova temeljnega akta 

Že dve leti trajajo prizadevanja za uvedbo nekaterih sprememb v statutu ZSPM. Po tem ko smo v delo vključili tudi mladinskega trenerja, so se začele stvari odvijati hitreje. Prav pa pride tudi dejstvo, da veliko bolje poznamo delovanje organizacije. Na posvetu predsednikov smo spremembe obdelali še z člani, v nadaljevanju sledi še pravni pregled dokumenta, pregled predloga s strani društev in potrditev na skupščini.

Ureditev pisarne

Velikost smo do sedaj povečali skoraj za enkrat in pridobili dva bolje izolirana prostora. Na ta način smo pridobili tudi več prostora za skladiščenje in arhiv. V letu 2015 nam je uspelo nabaviti tudi nekaj nove opreme. V letu 2016 nameravamo delo dokončati, tako, da bodo lahko prostori že v letu 2017 na voljo za manjša predavanja, delavnice ali pa srečanja društev. Bolj pa bodo primerni tudi za sestanke in delo zaposlenih.

Sestanek skupine za mlade kmete in kmetijsko politiko z ministrom mag. Dejanom Židanom - 2. februar, Ljubljana

skupina se bo sestala z ministrom in se pogovorila o preteklem razpisu za mlade prevzemnike in o načrtih za naprej. Predstavniki bodo ministru ponesli vprašanja članov, za kar pa si želimo tudi, da bi postala stalnica.

Zimske športne igre: 13. februar, Trije Kralji

Zimske športne igre se bodo letos odvijale na smučišči Trije kralji v izvedbi DPM Sveti Jurij ob Ščavnici. Dopoldan bodo lahko mladi s podeželja smučali in bordali, popoldan pa bomo izvedli še tekmovanje v smučanju. Za tiste, ki ne smučajo bo na voljo pohod in bowling. Sledil bo družabni večer s podelitvijo priznanj.

Volilna skupščina: 12. marec

Na volitvah bomo sprejeli nov temeljni akt, regije pa bodo volile nove predstavnike. Prav tako bo članom podano finančno poročilo in predstavljen plan dela.

Junior event RYE

Cilj dogodka z naslovom "Your Choice", je, da razišče, kako je z enakostjo spolov v evropskih podeželskih skupnostih, kako to vpliva na zaposljivost in življenjske izbire mladih in kaj lahko storijo mladinske organizacije za izboljšanje stanja: http://www.ruralyoutheurope.com/#!future-events/cgb3. ZSPM bo preko razpisa omogočila udeležbo dvema mladoletnima članoma.

Srečanje z mladimi prevzemniki

Podeželska mladine bo organizirala srečanje vseh mladih, ki so v letu 2015 uspeli na razpisu PRP. Cilj dogodka je izmenjava idej in iskanje rešitev za težave mladih kmetov.

Kviz Mladi in kmetijstvo: 16. april, Podgorje pri Slovenj Gradcu

Odvijal se bol v Podgorju pri Slovenj Gradcu. Mladi se bodo pomerili v temah kot so podnebne spremebe, ribogojstvo in znanje o društvih podeželske mladine. Pred kvizom se bodo mladi zbrali na kmetiji Klančnik, kjer jim bomo, za razliko od prejšnjih let, ko so bile na sporedu okrogle mize, pripravili delavnice. V teh skupina si bodo ogledali različne dejavnosti na kmetiji, potem pa bodo skupaj s gospodarjem iskali priložnosti za razvoj in razmišljali, kako bodo ideje inplementirali v svoje okolje.

Zadolženi za teme: Dušica Majer: podnebje, Miha Koprivnikar: obnovljivi viri energije, Gabrijela Salobir: ribolov, Anja Fortuna: podeželska mladina.
Strokovna ekskurzija: 7., 8., april
Evropsko srečanje mladih kmetov, Bruselj
Vinsko kulinarični večer z vinsko kraljico
Vinska kraljica je postala Sara Stadler iz Bistrice pri Sotli. ,,Rada bi,da bi se tega zavedali vsi, predvsem mladi, ki največkrat zlorabljajo njegove hedonistične učinke,'' je zapisala v svojem nagovoru. Zato jo bomo obiskali, da nam bo predstavila svoja vina in pogled na vinsko kulturo.
Fotonatečaj
Vpoletnih mesecih bomo mlade pozvali, da pošljejo fotografije iz opravil kot so košnja, spravilo sena in žetje koruze. Zmagovalce nagradnega natečaja bomo razglasili na Kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni.
Državne kmečke igre: 9. julij, Slovenske Konjice
V petek bo v Ločah potakala okrogla miza na aktulano kmetijsko tematiko, ki bo bolj namenjena mladim iz okolice. Na okrogli mizi bo tudi uradna otvoritev iger. V soboto se bodo mladi iz 20 različnih društev pomerili v grabljanju in košnji in v treh zabavnih igrah, ki jih bo pripravilo društvo. Tekmovalnemu delu bo sledila podelitev in zabava.
Rally 2016: 30. julij - 6. avgust, Severna Irska 
Osredotočil se bo osredotočil na osebne ovire in kako jih premagamo na področjih, kot so invalidnost, rasa, vera, starosti, spolne usmerjenosti itd. ZSPM bo omogočila udeležbo 4 članom.
AGRA: 20. - 25. avgust
Stojnica ZSPM je bila v letu 2015 bolj interaktivna kot kadarkoli prej. V našem zemljevidu, skozi katerega so obiskovalci poskušali ugotoviti od koder prihaja naša hrana, se je preizkusil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Zanimiva je bila tudi orkgola miza, vendar ni pritegnila veliko obiskovalcev. V letu 2016 in 2017 bi želeli dvigiti predvsem promocijo dogodka okrogle mize in s kakim atraktivnim gostom privabiti čimveč mladih. Na stojnici bomo nadaljevali s interaktvnim koceptom, več možnosti za predstavitev pa bomo dali tudi društvom, ki bodo želela sodelovati na stojnicah.
Poletne športne igre: september
Skozi evalvacijo smo ugotovili, da od predlogov podanih na posvetu 2015 nismo poskusili le še z možnostjo, da igre potekajo na morju. Ker od tam prihaja najmanj naših članov, je torej na letošnjem posvetu padla ideja, da se zberemo nekje na slovenski obali. Kako konkretno bodo izgledale igre bo odvisno predvsem od infrastrukture, ki nam bo dana. Upamo pa da najdemo igišče za odbojko in da bo nekaj igre tudi v vodi
Jesenski seminar RYE: 2. - 9. oktober, Norveška
Cilj jesenskega seminarja je odkriti, kako so lahko vsi, ne glede na ozadje, vključijo v mladinske organizacije. To bo potekalo v obliki delavnic o socialni vključenosti, reševanju in ozaveščanju ter vključenosti za vse. ZSPM bo preko razpisa omogočila udeležbo 2 članoma.

Seminar za člane ZSPM: november

Dandanes je ključnega pomena, da znaš druge prepričati, zakaj si ravno ti in s tem tvoji izdelki oziroma ponudba pomemba za kupca, dobavitelja in nasploh za vse deležnike. Dobro je da se znaš spromovirati v taki meri, da se kupci najprej spomnijo nate in na tvoj produkt.

Predviden plan:

prvi dan: (kratek uvod in spoznavne igre)

10.00 -13.00 delavnice

13.15: Kosilo pri vinski kraljici 2015 v Cvenu (Izletniška kmetija na koncu vasi) Kratek pogovor o samopromocije vinske kraljice 2015 v povezavi s promocijo kmetije.

15.00: Ogledi dobrih praks

20.00 nadaljevanje večera z druženjem

drug dan (po želji še kakšen ogled)

Obravnavane teme:

Socialna omrežja, spletna stran - povezava z kmetijstvom

Pogajalske sposobne - uspešna prodajaJavno nastopanje

Blagovna znamka - celovita – da izstopajo iz množiče

IMK: november, Ljubljana
Izbor Inovativni mladi kmet bo letos potekal že 10. in se bo na povabilo predsednik Republike Slovenije Boruta Pahorja odvijal v kristalni dvorani predsedniške palače. Sam proces izbora smo že lani nadgradili s reportažami o vseh kandidatih in spletnim glasovanjem (http://www.zspm.si/index.php/inovativni-mladi-kmet). Ker smo naleteli na kar nekaj tehničnih težav, si želimo v letošnjem letu rešiti predvsem te zaplete, da bi glasovanje potekalo tekoče. Izbojšav si želimo tudi pri vsebini zbornika. Vsekakor pa bomo poskušali letošnji izbor čimbolje izkoristiti za promocijo mladih in kmetijstva.

Strokovna ekskurzija – EIMA (International Agricultural and Gardening Machinery Exhibition, Bologna)

ZSPM bo v novembru organizirala strokovno ekskurziji v Italijo, ki bo vključevala ogled mednarodnega sejma kmetijske in vrtnarske tehnike v Bologni. V Italiji se bomo mudili v soboto 12. in nedeljo 13. novembra. Sobota bo v celoti namenjena obisku sejma. Eima je mednarodni sejem, kjer 1900 podjetij razstavlja 50.000 različnih modelov strojev za kmetijstvo in vrtnarstvo. Zvečer si bomo ogledali Bologno, kjer se bomo srečali s predstavniki ANGA - Giovani di Confagricoltura (mladi člani italijanskega kmetijskega združenja). Srečanje bo namenjeno izmenjavi idej in programov obeh organizacij. Na poti v Slovenijo se bomo v nedeljo v Trstu srečali s predstavniki Kmečke zveze, ki nam bodo predstavili delovanje organizacije v zamejstvu, skupaj z njimi pa si bomo ogledali tudi primer osmice - najbolj tradicionalne oblike turistične kmetije.

 

 

2015


JANUAR

Posvet predsednikov: 10. januar, Liboje
Posvet predsednikov je bil prestavljen iz decembra 2014 na januar 2015. Na posvet so bili vabljeni vsi predsedniki društva in člani, ki imajo pri delih društva aktivnejše vloge.Cilj posveta predsednikov je bila evalvacija dosedanjega dela ZSPM, predvsem njenih glavnih aktivnosti. Delo je potekalo po skupinah, metode pa smo izdelali v sodelovanju s trenerko MSS. Vsaj udeleženec je lahko sodeloval v štirih od šestih sklopov delavnic, v katerih smo iskali cilje in predloge za nadaljnji razvoj aktivnosti. Rezultati dela so prikazani v prilogah. Med samimi delavnicami smo spoznavali igre, ki bodo predsednikom pomagale pri vodenju mladih v društvih. Večer smo zaključili z degustacijo, na kateri smo okušali prleška vina, ki nam jih je predstavil član DPM Sv. Jurij ob Ščavnici. Predstavil nam je tudi njegovo turistični kmetijo in delo, ki ga opravlja.

Sejem Zeleni teden: 15. - 18. januar, Berlin
Sedem predstavnikov ZSPM, med njimi predsednik, tajnica in dve regijski predstavnici, smo se udeležili sejam Zeleni teden v Berlinu. V prvi vrsti je bila namen srečanja pogovor z ministrom za kmetijstvo mag. Dejanom Židanom, srečanje z veleposlanico Marto Kos Marko in udeležba na sprejemu pri župniku Izidorju Pečovniku Doriju. Obisk je izpolnil naša pričakovanja, saj smo videli ogromen sejem, na katerem so se predstavile skoraj vse evropske pa tudi nekaj drugih držav po svetu. Videli smo lahko predvsem njihovo značilno hrano, glasbo in turistično ponudbo.

 

FEBRUAR

8. zimske športne igre: 7. februar, Cerkno
Namen športnih iger je promocija zdravega načina življenja, druženje in medsebojno spoznavanje. So dobro izhodišče za spodbujanje timskega dela in dialoga med mladimi. Za organizacijo Zimskih športnih iger bo skrbela za šport, kulturo in izobraževanje. Nosilec igre bo lokalna enota DPM Vrsnik Ledine. Organizirane bodo različne dejavnosti - smučanje, sankanje, zimski pohod in tekmovanje v postavitvi snežaka (če bodo vremenske razmere to dopuščale). Igre bodo potekale na smučišču v Cerknem. 

Sejem The Paris International Agricultural Show: 21. februar, Pariz
Zadnjega pol stoletja , je Pariški kmetijski sejem Show zbirališče vseh ključnih udeležencev kmetijskega sveta. Je vodilni dogodek na področju, ne le in Francije , ampak po vsem svetu. Rejci, lokalni kmetje, strokovne organizacije in kmetijski strokovni sindikati, različna ministrstva , raziskovalni inštituti: vsakdo prispeva predstaviti vse vidike sektorja in perspektive razvoja .Sejem je organiziran okrog 4 sektorjev: živinoreje, izdelke iz gastronomije , rastline, narava in način življenja , kmetijskih storitev in poklici. Paris International Agricultural Show bo potekal od 21. februar - 1. marca v 2015 pariškem Expo Porte de Versailles, predstavniki ZSPM pa se ga bomo udeležili v želji po iskanju dobrih metod prestavitve produktov povezanih z hrano, ki jih bomo vključili v načrtovanje naših predstavitev na sejmu AGRA in EXPU 2015.

 

MAREC

Skupščina: 20. marec, Litija
Udeležencem bomo predstavili načrte za delo in razvoj organizacije, skupščina kot glavni organ bo potrdila letna poročila in plan za tekoče leto. Drugi del skupščine bo predstava stand-up komika, ki bo udeležencem na humoren način predstavil stereotipe o Slovencih.

 

APRIL

Okrogla miza v obliki delavnic na kvizu Mladi in kmetijstvo: 11. april, Polzela
Okrogla miza, ki je bila vsakoletno organizirana pred kvizom med mladimi ni požela zanimanja. Skozi evalvacijo smo ugotovili, da si člani želijo delavnic, na katerih bodo lahko s strokovnjaki aktivno razpravljali v manjših skupinah. Letošnje delavnice bodo tako potekale na teme, ki jih bodo tekmovalci morali obdelati za tekmovanje na kvizu. Dogodka bosta tako celostno povezana, saj se bodo s temo spoznali vsi prisotni. Zraven kmetijskih problematik in novosti bodo letos osrednja tema droge. Namenili ji bomo posebno pozornost, saj predstavlja tudi neko novost na kvizu. Pripravili jo bomo v sodelovanju s člani društva DrogArt.

Kviz Mladi in kmetijstvo: 11. april, Braslovče
Državni kviz Mladi in kmetijstvo krepi znanje mladih podeželanov in kmetov. Tematika kviza se nanaša na kmetijstvo in tudi na tradicijo ter običaje podeželja, letos pa bo ena tema tudi mladinska. V naprej določena gradiva iz različnih tematskih področij so učno gradivo mladih, ki se najprej udeležijo regijskih kvizov, zmagovalci regijskih kvizov pa se udeležijo kviza na državni ravni. Tematika se določi glede na aktualno problematiko in na posvetu predsednikov se je kot taka izkazal tudi problem drog med mladimi iz podeželja. Za organizacijo Kviza mladi in kmetijstvo 2014 bo skrbela Skupina za šport, kulturo in izobraževanje v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico, ki bo poskrbela za pripravo tem povezanih s kmetijstvom. 

Spomladanski seminar RYE - Junior Event, 2. - 6. april, Švedska
Junior Dogodek se bo zgodilo v času velike noči , od 2. do 6. aprila 2015 v Hallandu, na Švedskem in je organiziran za vse, ki so stari 14. do 17. let. Cilj bo naprej, da bodo udeleženci dobili pregled izobraževanja in delovnih mest na podeželju in osnovnih znanj o tem, kako dostopati do zaposlitve.

 

MAJ

Sejem Novi Sad: 9. - 15. maj, Novi Sad
V času novosadskega kmetijskega sejma bo organizirana ekskurzija v Srbijo. Namen te ekskurzije je ogleda sejma, ki je izmed 5 največjih sejmov v Evropi in izmed 10 največjih na svetu in bo v letu 2014 potekal že 81.. Na sejmu predstavlja svoje proizvode in storitve več kot 50 držav. Poleg tega je namen spoznavanje s kmetijstvom in z načinom dela v državi, ki še ni članica EU, vzpostavitev stika za bodoče sodelovanje, predstavitev slovenske podeželske mladine, Slovenije in nenazadnje tudi pomoč pri organiziranju mladih podeželanov v Srbiji.

 

JUNIJ

Vinsko kulirnarični večer z vinsko kraljico: 14. junij, Cven

 

JULIJ

Okrogla miza in otvoritev državnih kmečkih iger: 3. julij, Šmihel nad Mozirjem
Okrogla miza o temi aktualni za kraj v katerem potekajo kmečke igre je že tradicionalni začetek dogodka. Letos bomo s strokovnjaki govorili o zadružništvu in možnostih povezovanja mladih kmetov.

Državne kmečke ihre: 4. julij, Šmihel nad Mozirjem
Kmečke igre so edinstven način druženja in tekmovalnosti, kar se kaže v prijetnem vzdušju preko celega dne. Igre vključujejo več sklopov, ki se vsako leto razlikujejo, s tem pa omogočimo pestrost dogajanja. V okviru iger je do sedaj potekala tudi »Predstavitev regij«, letos pa bodo vse udeležene regije z dramskim vložkom predstavile regijo gostiteljico in stereotipe, ki v njihovem okolju veljajo za Celjsko regijo. V letošnjem letu se bomo še posebej potrudili za večjo udeležbo na mednarodnih igrah – da bomo zagotovili več ekip iz sosednjih držav, za kar bo poskrbela Skupina za mednarodno sodelovanje. Uvedli bomo tudi tečaj za sodnike igre, saj se je skozi evalvacijo pokazala potreba po bolj usklajenem ocenjevanju, Izvajalci kmečkih iger 2015 bodo zmagovalci leta 2014 – DPM Šmihel nad Mozirjem, za organizacijo pa bo skrbela Skupina za šport, kulturo in izobraževanje.

Poletne športne igre: 25. julij, Kropa
Poletne športne igre imajo enak namen kot zimske in sicer: promocijo zdravega načina življenja, druženje in medsebojno spoznavanje. So dobro izhodišče za spodbujanje timskega dela in dialoga med mladimi. Organizirane bodo različne aktivnosti: odbojka, košarka, nogomet, tek. Za organizacijo športnih iger bo skrbela Skupina za šport, kulturo in izobraževanje nosilec pa bo DPM Kranjske in Tržiške podeželske mladine.

 

AVGUST

European Rally: Work hand in hand – create your land: 1. – 8. avgust, Avstrija

Kmetijsko živilski sejem AGRA: 22. - 27. avgust 2015, Gornja Radgona
ZSPM se bo tudi v letu 2015 predstavljala na Kmetijsko živilskem sejmu v AGRA v Gornji Radgoni, ki je najpomembnejši sejem kmetijstva in živilstva v Sloveniji ter v sosedski regiji. V celoti bo za projekt zadolžena Skupina za promocijo in informiranje, skupaj v sodelovanju s Skupino za šport, kulturo in izobraževanje (za del iger) in Komisijo za mlade kmete (del okrogla miza). Sejem bo potekal od sobote do četrtka. Vsak dan pa se bo na stojnici predstavila druga regija. V nedeljo, 24. avgusta, bo na sejmu »Dan mladih«. Na ta dan bomo ponovno organizirali tekmovanje v košnji, podiranju kegljev s traktorjem…Na prostorih MKGP bomo organizirali tudi delavnice s strokovnjaki, ki bodo odgovarjali na vprašanja mladih na aktualne teme.

 

SEPTEMBER

59. Kravji bal: 20. september, Bohinj
Predstavili se bomo na 59. Kravjem balu v Bohinju, katerega pomen je tradicija in prenašanje le te na mlajše rodove, kar velja tako za domačine kot za obiskovalce. Na stojnici, na kateri bomo prisotni bomo poleg same predstavitve ZSPM in lokalnih gorenjskih društev podeželske mladine, priredili tudi tekmovanje v molži fantoma – »umetne krave«.

 

OKTOBER

Study Session 2015: Unveilin Rural Realities, Unlocking Youth Potential: 4. – 11. oktober, Francija
Cilj študijskega zasedanja je omogočiti mladim ustvariti trajnostne zaposlitvene možnosti na podeželskih območjih v Evropi.
Cilji študija zasedanja so:nidentificirati posebne zmogljivosti, identitete, način življenja mladih iz podeželja in ugotoviti kako se to lahko uporablja za ustvarjanje novih delovnih priložnosti na podeželju in manjših skupnostih, iskati ustvarjalne ideje zaposlovanja na podeželju in priložnosti za podjetništvo, ki prihajajo s tehnologijo, sodobno infrastrukturo, evropski interakcijo in globalizacijo.Uvesti podeželsko mladino do interakcije v demokratičnih procesih odločanja na lokalni, nacionalni in evropski ravni, zlasti glede njihovih delovnih in življenjskih pogojev, in ponuditi gradivo o tem, kako ustvariti nove zaposlitvene možnosti na podeželju

Ekskurzija EXPO:  ‘Feeding the planet, energy for life': oktober 2015, ITALIJA
Strokovna ekskurzija bo izvedena v oktobru. Na sejmu se bo ZSPM aktivno predstavila s prehrambnimi produkti svojih članov, na sejem pa bo organizirana tudi ekskurzija, ki se je bodo lahko udeležili, vsi, ki si želijo ogledati kakšni bodo trendi v prehranjevalni industriji in ki si želijo ogledati Milano. Na poti tja in nazaj se bomo ustavili tudi na kakšni od italijanskih kmetij.

 

NOVEMBER

Jesenski seminar RYE -  Brend Me New: Ravne na Koroškem, 7. – 14. november 2015
Osebna znamka - kaj naj nas učijo v šoli, kakšno dejavnost je moramo imeti in kako lahko naredimo mrežo dovolj veliko, da bi lahko postali prepoznavni in spoštovani, tako da bi bilo enostavno za nas, da bi dobili službo, poslovne partner in tako naprej. ZSPM bo nosilka dogodka Rural Youth Europe, ki e bo odvijal na štajerskem v času martinovanja in bo udeležencem iz tujino, poleg delavnic in izobraževanj, omogočil tudi, da spoznajo slovensko naravno in kulturno dediščino.

Izbor inovativnega mladega kmeta 2015: 20. november 2015, Rače
Izbor inovativnega mladega kmeta je proces iskanja inovativnih mladih kmetov in inovativnih idej na kmetijskem področju, ki se zaključi z  vsakoletnim izborom najboljšega kandidata po oceni strokovne komisije in izboru ljudstva, z namenom spodbujanja znanja, promocije ZSPM, kmetijstva in dobitnika naziva. Izbor spodbuja inovativnost na kmetijah in je obenem promocija slovenskemu kmetijstvu. Spodbuja lokalno samooskrbo prav tako pa spodbuja mlade h kmetovanju. Je celosten pregled inovacij, narejenih s strani kmetov samih. Izbor IMK bomo letos popeljali na višjo raven, saj so člani izrazili željo soodločati pri rezultatih natečaja. Kandidati leto tako ne bodo predstavljeni v zborniku ampak v kmetijski oddaji in na socialnih omrežjih, kjer bodo lahko mladi oddali glasove. Izbor bomo tako približali ciljni publiki, približali pa jim bomo tudi pojem inovativnosti, kot nečesa nujnega za uspeh kmetijskega gospodarstva. Promocija mladih kmetov in njihovih idej je glavni cilj izbora, ki se zaključi s slavnostno prireditvijo – letos v gradu Rače.

 

DECEMBER

Kontaktiraj nas

  • Celovška 43
    1000 Ljubljana
  • 00386/(0)41 664 017
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
ranktrackr.net