Novice

Na EXPU je 7 predstavnikov ZSPM predstavljalo podeželsko mladino in Slovenijo na odru slovenskega paviljona. Ko smo prispeli, so nam slovenski animatorji najprej predstavili potek dogajanja, po tem ko ljudje vstopijo v paviljon in koncept predstavitve. Na odru smo nato obiskovalce, ki so čakali na vstop kratkočasili s petjem slovenskih ljudskih pesmi, povabili pa smo jih tudi, da so se med sabo pomerili v molži naše krave. Večina naključno izbranih je prihajalo iz mestnih okolij, noben pa še ni molzel krave. Ko se je naš program zaključil, smo si na kratko ogledali tudi EXPO, vendar nobenega drugega paviljona nismo videli od znotraj, saj smo imeli smolo in naleteli na rekorden dan, ko je svetovno razstavo obiskalo 250.000 ljudi in so bile čakalne dobe za ogled najbolj atraktivnih paviljonov tudi do sedem ur. Dan smo zaključili s peko kostanjev in druženjem s slovensko ekipo na EXPU. Drugi dan smo si pred odhodom v Slovenijo na hitro pogledali še mesto Milano.

V nedeljo, 20. 9. 2015, je v Bohinju potekal 59. tradicionalni Kravji bal. Na dogodek smo bili letošnje leto povabljeni s strani gospoda Jureta Sodje, ki nam je priskrbel odličen prostor in nam omogočil vse potrebno, da smo lahko predstavljali delovanje Zveze slovenske podeželske mladine. Društvo kranjske in tržiške podeželske mladine je tudi letošnje leto prevzelo nalogo, da je na atraktiven način predstavilo delovanje ZSPM. Kar petnajst mladih se je potrudilo, da so obiskovalci bala izvedeli čim več o delovanju zveze, in poskušalo privabiti mlade, da se nam pridružijo.
Stojnica se je predstavljala z molžo krave, ki je predstavljala največjo atrakcijo tako za najmlajše, kot tudi tiste malo starejše, v popoldanskih urah pa predvsem za mlade. Vsi ki so uspeli pomolsti vime krave, so dobili kartico z napisom: Postal si pravi podeželan/ka!, z logotipom zveze, kar se je izkazalo za dobro ne-vsiljeno promocijo, najmlajši pa so za hrabro dejanje dobili štampiljko kravice in pa zveze. Ker je bila stojnica dodobra predstavljena in napolnjena z energijo mladih, se je okoli nje vrstilo ogromno obiskovalcev, ki so si z veseljem vzeli čas, da smo jim obrazložili delovanje ZSPM. Dobili so tudi promocijski material (letak, mapo, trakec, majico). Stojnica je bila tudi zanimiva zaradi sponzorja društva – Kmetiji Podjed, ki je pripravila malico za vse, ki so delali na stojnici. Od njih smo kupili izdelke, katere smo obiskovalcem ponudili za degustacijo.

Okoli pol pete ure smo  s stojnico na Kravjem balu zaključili, ker smo odšli v Ljubljano na 10. otroški bazar, izpeljati delavnico z naslovom: »Mleko, mleko, mleko. Krava pije?... Vodo.« Na delavnici smo otrokom bazarja predstavljali ZSPM na mal drugačen način. Otroci so se najprej pomerili v spretnosti molže kravice in za to dobili štampiljko kravice, nato so odšli do mizice z mlečnimi izdelki, kjer smo jim pokazali, kaj vse lahko nastane iz pravilne predelave mleka in jim dali domače izdelke kmetije Podjed tudi poskusiti. Najbolj so bili presenečeni nad nepredelanim mlekom, ki je bil otrokom, zaradi drugačnega okusa, neznansko všeč, starejši pa so bili nad njim bolj skeptični. Na koncu so dobili tudi promocijski material ZSPM.

Barbara Lombar

V soboto, 25.7.2015, so v Kropi na Gorenjskem potekale poletne športne igre 2015. Organizator poletnih športnih iger 2015 je bila zveza slovenske podeželske mladine, letošnje leto pa je čast za izvedbo imelo društvo kranjske in tržiške podeželske mladine. Prijave so potekale do 20.7.2015, prijavila so se štiri društva – društvo kranjske in tržiške podeželske mladine z 11 tekmovalci, DPM Škofja Loka z 24 tekmovalci in 3 navijači, DPM Zgornjesavske doline z enim navijačom in DPM Spodnje Podravje s 6 tekmovalci. Kotizacija iger je znašala 12 eur na osebo. Društvo je poletne športne igre pripravilo po novem principu. Udeleženci športnih iger so se na začetku vsi preizkusili v veliki igri, kasneje so se lahko pomerili v turnirjih v košarki, odbojki, nogometu in balinčkanju, sledila je še igra presenečenja – vlečenje vrvi čez bazen, zvečer pa zabavno druženje in razglasitev rezultatov z Ansamblom Dor ma cajt. Velika igra se je držala teme Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 in mladim skozi igro pokazala, kako lahko zgradijo svojo lastno kmetijo, s pomočjo organizacij in z ne-pomočjo naravnih katastrof. V veliki igri so bili tekmovalci razdeljeni na dve družini (KMETIJA 1 in KMETIJA 2), naloga vsake kmetije je bila zgraditi nov hlev. Za izgradnjo hleva se je morala boriti celotna kmetovalčeva družina, po dva in dva člana kmetije sta tekmovala in služila denar na različnih bazah (ZSPM, MKGP, KGZS, DBS, Semenarna Ljubljana, lokalni svetovalci), vmes pa so ju lahko doletele naravne katastrofe (suša, veter, poplava in toča), ki so članom družine pobrale polovico denarja. Zmagala je kmetija, ki je imela najbolj estetsko, uporabno kmetijo, zgrajeno iz največ opek. Strokovna žirija v sestavi Rok Damjan, Slavica Gašparič in Anita Jakuš je določila zmagovalca. Sledili so turnirji v košarki, odbojki, nogometu in balinčkanju. Za košarko so se prijavile tri ekipe (DPM Kranj Tržič 1, DPM Kranj Tržič 2 in DPM Škofja Loka). Za odbojko so se prijavile štiri ekipe (DPM Spodnje Podravje, DPM Škofja Loka 1, DPM Škofja Loka 2, DPM Škofja Loka 3). Za nogomet so se prijavile štiri ekipe (DPM Kranj Tržič 1, DPM Kranj Tržič2, DPM Škofja Loka 1, DPM Škofja Loka 2). Za balinčkanje so je prijavilo 9 ekip (DPM Škofja Loka 1, DPM Škofja Loka 2, DPM Škofja Loka 3, DPM Škofja Loka 4, DPM Škofja Loka 5, DPM Škofja Loka 6, DPM Škofja Loka 7, DPM Kranj Tržič 1, DPM Spodnje Podravje 1). Po turnirjih je sledila igra presenečenja – vlečenje vrvi čez bazen. Tekmovanje je potekalo z izločanjem poraženih skupin. Ekipa je bila sestavljena iz treh tekmovalcev. Tekmovalo je tekmovalo 7 ekip (DPM Kranj Tržič 1, DPM Kranj Tržič 2, DPM Spodnje Podravje 1, DPM Škofja Loka 1, DPM Škofja Loka 2, DPM Škofja Loka 3, DPM Škofja Loka 4).

Barbara Lombar

 

 

Zveza slovenske podeželske mladine je v sklopu mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA organizirala okroglo mizo z naslovom Lokalne samooskrbne verige, na kateri so svoje poglede in razmišljanja predstavili gostje iz prakse.

 

Predstavnik mladih kmetov, ki se ukvarja s predelavo mleka Gašper Napotnik iz Topolšice vodi kmetijo, ki ima že dolgo tradicijo prireje mleka, zadnjih pet let pa le to tudi predeluje. Kar dve tretjini mleka prodajo kot surovo mleko, ostalo pa predelajo v različne izdelke, ki jih prodajo doma. Anton Kalan iz Tržiča pri Kranju pa predeluje meso. Poudari, da je za njih najbolj pomembna kvaliteta, zato ostajajo mali, delajo le štirje družinski člani, občasno pa najamejo pomoč. Ključnega pomena je zadovoljen kupec in pristnost hrane. Veseli ga, da se kljub vsakoletnemu trimesečnemu zaprtju, stranke vračajo z besedami: Čakali smo vas. To je tisto, za kar dela. Zadnja udeleženska okrogle mize je bila Nada Tompa, ki prihaja iz družinske turistične kmetije s Stare Ceste pri Ljutomeru. Glavnina reklame prehaja iz ust do ust, manjši del pa je prisoten tudi v medijih. Pove, da je v kriznih časih bistveno, da daš vse od sebe, poglavitnega pomena pa je kaj ponudiš stranki, slediti je potrebno trendom. Danes je to lažje kot nekoč, saj se izdelki lažje in hitreje pridobijo na trgu, toda logistika še vedno ni dovolj razdelana. Izpostavi, da ima severovzhodni del države rahlo slabši prizvok, kot ostali kraji, toda v Pomurju je možno začutiti majhnost in veliko širino hkrati. Lokalno pridelana sveža sezonska hrana je tisto, kar vse bolj iščejo stranke.

 

Gašper Napotnik pojasni, da vse kupce, ki jih obiščejo, zanima izvor mleka. Prav vsakemu želijo ponuditi tisti sir, ki mu bo najbolj ustrezal (okusi se močno razlikujejo glede na spol, starost…). Na prvem mestu mora biti vedno kvaliteta, ker se kupci vračajo, je to najboljši pokazatelj, da delaš v pravi smeri, pomagajo pa še lokacija kmetije in razna ocenjevanja izdelkov. Da kupci iščejo in cenijo domačo hrano potrdi podatek, da kar 80 odstotkov izdelkov prodajo doma. Tudi Nada Tompa se strinja, da so gostje vedno bolj prosvetljeni (mladi in starejši), zelo velik pomen dajejo kvaliteti, poreklu in domači hrani. Gostje želijo poskusiti regionalno hrano, jesti pa sodobno, veliko je povpraševanja po bio izdelkih. Trend zdrave prehrane je opazen pri vseh starostih, je in pije se manj, ampak dobro. Anton Kalan meni, da vse temelji na zaupanju, ki se pridobiva dolgotrajno. Glede oznak bio in eko pa je sam zelo skeptičen.. Vsi radi jedli dobro in zdravo, za to pa plačali čim manj. Doda še, da se tudi z mesom lahko zelo manipulira, toda tujina ni vedno slaba, res pa je da imajo deklaracije vedno več drobnega tiska.

 

Vsi so se strinjali, da je za prehrano posameznika zelo pomemben vpliv okolja. Prvi vzor nam da družina, kasneje pa močno vlogo igrajo mediji. Vsi bi radi jedli lokalno pridelano hrano, vendar je omejitev cena. Gašper Napotnik pove, da je promocija domače hrane sestavljena iz majhnih korakov, s katerimi pa se vseeno počasi pride do cilja. Kdor pride po hrano na kmetijo, mu cena ni najpomembnejši faktor. Potrebno je imeti pristen okus in držati stalno kakovost. V ospredje prihaja internetna prodaja, zato je potrebno biti fleksibilen, saj je možnosti veliko. Anton Kalan pa ostaja pri klasičnih načinih promoviranja, zgodbo pa gradi na individualnosti in zaupanju. Meni, da moraš, da bi prepoznal dobro, poskusiti tudi slabo.

 

Za konec so gostje strnili svoje misli v nasvetih kupcem. Gašper Napotnik je povedal, naj kupci pridejo do pri/predelovalca in poskusijo izdelke. Anton Kalan pa meni, da je vse pogojeno s časom, ki ga je vedno (pre)malo. V trgovini je na izdelkih res več nalepk, toda pri pridelovalcu več okusa in kakovosti. Doda še, naj se raje dela manj, toda dobro in kakovostno. Zadnja misel pripade Nadi Tompa, ki še enkrat izpostavi, da ob kvalitetnem delu, ni bojazni, da ne bi bilo povpraševanja. Poudari, da moramo biti ponosni na domačo slovensko hrano, saj s tem podpiramo tudi kmete.

 

Lokalna hrana, kvaliteta, okus in zaupanje so besede, ki poudarijo pomen lokalnih samooskrbnih verig, ki vse bolj prihajajo v ospredje. Da postale močne, je potrebno še veliko dela, toda ob sodelovanju vseh deležnikov v verigi, se bo zgodba o lokalni hrani gradila na stabilnih temeljih.

Doris Letina

Prvi julijski vikend je poleg visokih temperatur in velikega števila turistov pod Mozirske planine privabil množico iger in zabave željne mladine. 4. julija je Zveza slovenske podeželske mladine v Šmihelu nad Mozirjem organizirala 29. državne kmečke igre, ki jih je pripravilo Društvo podeželske mladine Šmihel nad Mozirjem. Ker je omenjeno društvo v vseh letih aktivno zastopalo kraj in dolino z udeležbo na tovrstnih tekmovanjih, je bila njihova vztrajnost in borbenost v lanskem letu na državnih kmečkih igrah v Zburah na Dolenjskem poplačana z osvojitvijo naziva državnih prvakov, ki jim je pripadla čast, da prevzamejo organizacijo letošnjih iger.

 

Tako so prebivalci male vasi v Zgornji Savinjski dolini zaradi oblice priprav na velik dogodek pošteno zavihali rokave že nekaj tednov prej. Kljub temu, da se je sprva poletje zdelo še daleč, so si člani domačega društva podeželske mladine poleg svojih službenih obveznosti in ob obilici spomladanskih opravil na kmetiji, od dogodka veliko obetali in bili pripravljeni, da vložijo trud in uresničijo svoje izvirne zamisli, s katerimi bi popestrili prireditev. Priprave so se začele odvijati ob podpori Zveze podeželske mladine Slovenije, glavna zadolžitev DPM Šmihel je bila tako izvedba iger in priprava prostora. Glede na to, da v Šmihelu mladi vsako leto v avgustu organizirajo prireditev Ovčarski praznik, se priprava prireditvenega dela, kjer bo potekala veselica, ni zdela prevelik izziv. Večjega je za mlade predstavljala priprava vsebine iger, potek le teh, priprava poligona za igre in prostora za gledalce ter ureditev čim več parkirnih prostorov za obiskovalce. Želja je bila pripraviti čim več pestrih aktivnosti in izkoristiti danosti vasice na način, ki bo narisal zadovoljstvo na obraze obiskovalcev. To je bilo mogoče le s pomočjo sovaščanov, gasilcev in ur trdega dela mladih, članov DPM, ki šteje preko 60 članov. Na pomoč v strežbi so predvsem na dan prireditve priskočili tudi prijatelji iz Mozirja in okolice.

 

Začetek uradnega dela iger je bil v petek, 3. julija, v večnamenski dvorani podružnične šole Šmihel, kjer je potekala okrogla miza na temo mladih in zadružništva. Z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v razpravi o zadrugah kot organizacijah, namenjenih pospeševanju gospodarske koristi svojih članov, sodeloval Rok Roblek, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije je zastopal direktor Branko Ravnik, Zadružno zvezo Slovenije pa Matjaž Podmiljšak. Med govorniki je bil tudi član Zadruge Bočna, Franci Zagožen. Beseda je tekla o namenu, ciljih in prednostih združevanja kmetov v kmetijske zadruge, ki so predvsem v preteklosti odigrale veliko razvojno vlogo, zlasti v hribovitih in gorskih območjih. Zaradi omenjenega načina povezovanja je napredovala gradnja infrastrukture in razvoj turizma na kmetijah, podpora je bila preko kmetijskih pospeševalcev namenjena tudi dopolnilni dejavnosti, izobraževanju in tehnološkemu posodabljanju kmetij. Vse to bi mladi od zadrug želeli tudi danes. O načinih, s katerimi bi se s pomočjo zadružništva izboljšala življenjska raven kmetov, in o dilemah, ki jih prinašajo dobre in slabe izkušnje mladih z zadrugami, je debato na okrogli mizi vodila moderatorka Barbara Lombar. Ob koncu razprave je predsednik društva podeželske mladine Šmihel, Lovro Lesjak, skupaj s predsednikom ZPMS, Rokom Damijanom, uradno odprl kmečke igre s prerezom traka.

 

Veselega druženja mladih se je na vroče sobotno popoldne, poleg kopice navijačev in gledalcev, udeležilo kar 18 društev podeželske mladine s celotne Slovenije. Najprej so se preizkusili v košnji in grabljenju, temu pa so sledile šaljive igre, ki niso minile brez prenašanja jabolk s čeli med ovirami, in skakanja v žakljih. Zadnja igra je bil pravi hitrostni izziv, kateri je točke prinesel skupini, ki si je najhitreje pravilno nadela gozdarsko opremo. Med premorom je potekala predstavitev kmetijske mehanizacije različnih proizvajalcev, ki je bila zaradi hribovitega terena, kakršen je značilen za gorsko vasico, precej zanimiva. Po razglasitvi rezultatov je bilo jasno, da je šla zmage v roke DPM Slovenske Konjice, domačinka Bernarda Pačnik pa je na domačem terenu brez težav pometla s konkurenco in osvojila naslov naj grabljice v državi. Poleg njene zmage, je mladim iz Šmihela zadovoljstvo prineslo tudi dejstvo, da je za njimi uspešna izvedba prireditve, ki se je bodo zaradi dela, skrbi, a vendar tudi občutkov ponosa in veselja ob druženju na veselici, ki je trajala pozno v noč, spominjali še dolgo.

Mateja Brgles

Kontaktiraj nas

  • Celovška 43
    1000 Ljubljana
  • 00386/(0)41 664 017
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
ranktrackr.net