Novice

Uspešni smo bili na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«, preko katerega smo zaposlili dva mladinska delavca. Eden izmed njiju se bo naslednjih devet mesecev intenzivno posvečal delu z mladimi kmeti in podpori skupine za mlade kmete in kmetijsko politiko. Mladinskega delavca bomo vključili v program dela skupine za mlade kmete in kmetijsko politiko, katere domene so delo z mladimi kmeti, zagovorništvo mladih kmetov, obveščanje o novostih na področju politik za mlade kmete in nudenje podpore pri raznih zadevah. 

 

Svoje delo je začel v februarju z sodelovanjem na nacionalenm srečanju mladih kmetov in ga nadaljeval z vključevanjem v aktinosti skupine. Zaključil ga bo za mednarodno konferenco in samostojno izvedenim seminarjem. Skozi proces bo ob sodelovanju med njim in vodstvom ZSPM razvijal svoje kompetence, s čimer bo pripomogel k razvoju operacije. Omogočen mu bo vpogled v delovanje mladinskih struktur na področju kmetijstva v Sloveniji in v EU. Spoznal bo vodstvo CEJE (Evropskega foruma mladih kmetov), ki je pomeben zagovornik mladih kmetov v Bruslju. Mladinski delavec bo (po ZJIMS) sodeloval na področju avtonomije mladih, neformalnega učenja in usposabljanja ter večanja kompetenc mladih, razvoja podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, spodbujanja ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih, sodelovanja mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi in medgeneracijskega sodelovanja.

 

MLADINSKI DELAVEC BO OPRAVLJAL NASLEDNJE NALOGE:

- priprava in izvedba delavnice na srečanju mladih kmetov v sodelovanju z voditeljico skupine z mlade kmete in kmetijsko politiko,

- razširjanje razultatov konference po različnih kanalih komuniciranja. 

- pregled možnosti/primerov dobrih praks digitalnega zagovorništva/zbiranja pobud

- izvedba preizkusov zbiranja predlogov/mnenj/pobud in odzivov mladih kmetov na predlagane reforme kmetijske politike in politke razvoja podeželja s pomočjo spletnih orodij. 

- podpora voditeljici skupine za mlade kmete in kmetijsko politiko pri izvedbi srečanj (določitev metod, pirprava prostorov in pripomočkov, načrtovanje in izvedba programa, vrednotenje in uporaba razultatov za nadgradnjo mladinskega programa)

- oblikovanj predlogov za boljše povezovanje mladih kmetov oziroma delovanje skupine za mladie kmete in kmetijsko politiko na podlagi rezultatov pogovorov/delavnic z mladimi kmeti.

- izbira teme seminarja na podlagi izkušenj z delom z mladimi kmeti in v dogovoru z voditeljico skupine za mlade kmete.

- načrtovanje, priprava programa, izbira lokacije, priprava prostorov, izvedba programa, evalviranje programa,

- komuniciranje in sodelovanje z različnimi deležniki (udeleženci, strokovnimi gosti, mladinskimi trenerji…).

 

Mladinski delavec bo ob koncu prpravil smernice za nadaljnje delo skupine za mlade kmete in kmetijsko politiko in za razvoj digitalnega zagovorništva. Na Zvezi slovenske podeželske mladine bo zaposlen 8 mesecev trajanja programa, sofinanciranega s strani Republike Slovenije, Evropske unije in Evropskega socialnega sklada. Sredstva za deveti mesec zaposlitve bo zagotovila Zveza slovenske podeželske mladine iz drugih virov.

 

 

 

 

Javni razpis za izbor operacij sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.
 
 
http://eu-skladi.si/

 

 

 

Kontaktiraj nas

  • Celovška 43
    1000 Ljubljana
  • 00386/(0)41 664 017
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
ranktrackr.net