Novice

Dragi podeželani, vaše zdravje je ključ do dolgoletnega in uspešnega dela na kmetiji.

 

Traktor je osnovno sredstvo vsake kmetije. Brez njega ni možno opravljanja dela - varno delo pa je ključ do uspešnega dela. Pri Zvezi slovenske podeželske mladine smo pričeli z izvedbo projekta ne VARNO na kmetiji. V sklopu projekta bomo v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav 26. 5. 2019 na poligonu AMZS na Vranskem izvedli dogodek neVARNO s traktorjem.

 

KAJ lahko kot udeleženec doživiš ta dan?

Sam preizkusiš svoje vozniške sposobnosti, ki bodo vodene pod budnim očesom inštruktorjem in se soočiš s kočljivo situacijo in kako v njej pravilno odreagirati.

Poligon boš lahko preizkusil z mehanizacijo podjetij: Farmtech, Gorenc, Itro, Agromehanika

 

Aktualne informacije s strani varnosti vam bosta predstavila Marjan Dolinšek (KGZS), Tomaž Poje (KIS). Zavarovalnica pa bo predstavila pomembnost pravilnega odziva, ko pride do kakršnega koli škodnega primera.

Izkoristite dan za vašo varnost dela s traktorjem in v prometu.

 

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.

Obvezna je prijava na dogodek: http://www.triglav.si/traktoristi.

 

POVABILO K SODELOVANJU
 
Kam?

V ŠVICO, NA FINSKO, ESTONIJO TER V NEMČIJO!

 
V letu 2017 je Zveza slovenske podeželske mladine postala partnerica s Švico pri projektu organizacije izmenjav IFYE Europe – mladinske izmenjave na podeželju. V Letu 2018 še dodatno s Finsko, Estonijo ter Nemčijo.
 
Izmenjava je odlična priložnost za mlade s podeželja, da poletje izkoristite za aktivne počitnice, se naučite kaj novega in spoznate zanimive ljudi in kulture. Pomemben del izmenjave pa predstavlja tudi povezvanje mladih podeželcev, saj le to pomeni prenos znanja in izkušenj ter predstavlja konkurenčno prednost in vzvod razvoja.
 
Vabimo vas, k prijavi na izmenjavo ki bo potekala:
v Nemčijo: od 16. junija do najmanj 4. avgusta ( 6 tednov),
v Švico: od 23. junija oz. 25. junija do najmanj začetek avgusta (6. tednov) ter najdlje do 22. septembra ( 3 mesece),
na Finsko: od 18. junija, 25. junija ali 2. julij, najmanj za 4. tedene ter najdlje za 9 tednov.
v Estonijo: od 16. junija do najmanj 4. avgusta ( 6 tednov).
 
Sami se odločite koliko časa želite ostati na izmenjavi. V tem času boste delali na različnih kmetijah in spoznavali tamkajšnjo kulturo. Zveza slovenske podeželske mladine vam v sodelovanju s zgoraj navedenimi državami organizira celotno izmenjavo in vas pripravi nanjo, ne krijemo pa potnih stroškov izmenjave, te si krijete udeleženec sam.
 
Kaj je vaš prvi korak?
 
V kolikor se želite prijaviti na IFYE - Evropsko mladinsko izmenjavo na podeželju in ste mladi od 18 do 30 let, vas prosimo, da nam čimprej oz. najkasneje do nedelje, 17. marca 2019 na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ter Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. pošljete motivacijsko pismo, kjer navedete zakaj si želite na izmenjavo in zakaj ste prav vi primeren kandidat/ka za udeležbo na IFYE - Evropski mladinski izmenjavi na podeželju. Navedite po vrsti v katere države bi radi odpotovali - od najbolj želene do najmanj želene. Potrudili se bomo upoštevati vašo prvo željo, v primeru prevelikega zanimanja za eno državo vas bomo kontaktirali o možnostih ter skupaj našli rešitev.
 
Ker je izmenjava zelo prilagodnjiva in se da veliko stvari individualno dogovoriti se lahko za več informacij in morebitna pojasnila obrnete na zgornji e-mail naslov ali pokličete Anjo na tel. št.: 041-584-868 (Švica, Nemčija) oz. Vido na tel. št.: 041-874-595 (Estonija, Finska)

Uspešni smo bili na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«, preko katerega smo zaposlili dva mladinska delavca. Eden se bo v času zaposlitve posvetil delu z mladimi kmeti,  drug pa bo pri Zvezi slovenske podeželske mladine opravljal delo z društvi podeželske mladine (DPM). Mladinski delavec bo načrtoval mladinski program v sodelovanju z mladimi – člani društev, z mladimi bo delal v skupinah in timih, mladim bo omogočil pridobivanje kompetenc…. Delo bo opravljaj na področju avtonomije mladih, neformalnega učenja in usposabljanja ter večanja kompetenc mladih, skrbi za mlade z manj priložnostmi v družbi, spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti mladih.

 

S projektom želimo predvsem približati društvom na terenu, ,,slišati'' društva in njihove ideje za prihodnjost. Skozi srečanja ozrioma delavnice na društveni in regijski ravni želimo poiskati skupno vizijo razvoja in cilje za nadaljnje delo. Posredno jim želimo predstaviti tudi metode mladinskega dela za pomoč pri načrtovanju njihovih aktivnosti.

 

S projektom bomo izboljšali kohezijo notranjih struktur ZSPM in dvig kvalitete dela. Izboljšali bomo povezanost lokalnih enot (DPM) s krovno organizacijo (ZSPM). Po srečanjih z društvi bomo lažje načrtovali nadaljnje aktivnosti na nacionalni ravni; povečalo se bo zaupanje v krovno organizacijo in poznavanje njenega dela.

 

AKTIVNOSTI

 

1.      DELO Z DRUŠTVI PODEŽELSKE MLADINE

Mladinski delavec bo na začetku svoje zapolsitve skupaj s predstavniki regije določil format srečanj z društvi (bodo to enodnevna srečanja, kako dolgo bodo trajala, bo delal samo z vodstvom društva ali s vsemi člani…) in ključne vsebine. Izbral bo primerne metode mladinskega dela in pripravil program. V drugi fazi se bo s predsedniki društev dogovoril za lokacijo in datum srečanja in pipravil razpored. Sledila bo faza izvedbe srečanj na temo društva prihodnjosti – DPM X, po pripravljenem programu. Pred srečanjem bo moral mladinski delavec pripraviti prostore in opremo, po srečanju v ovrednotiti dogajanje in material, ki ga je zbral med delavnicami z mladimi. Zbrano gradivo bo moral pripraviti za nadaljne korake.

naloge

- izbira metod in priprava programa za srečanje
- dogovor s predstavniki društev o datumu in lokaciji srečanja
- priprava prostora in materialov
- izvedba aktivnosti
- vrednotenje srečanja in zaključkov srečanja
- priprava poročila
- priprava gradiva za priročnik za društva

pridobljene kompetence

Mladinski delavec bo po zključku programa znal bolje načrtovati in izvajati programe mladinskega dela v sodelovanju z mladimi, saj bo program dela pripravil skupaj s člani odbora in izvedel skupaj s člani društev. V komunikaciji s predstavniki društev se bo naučil bolje vzspostaviti zaupne odnose z mladimi osebami. Pri izvedbi srečanj in priprai zbornika se bo izuril v delu z mladimi v skupinah in timih. Pri svojem delu se bo naučil mladim predstaviti pridobivanje kompetenc.

 

2.      PRIPRAVA PRIROČNIKA ZA DRUŠTVA PODEŽELSKE MLADINE

Društva podeželske mladine do sedaj nimajo priročnika, ki bi jim bil v pomoč pri izpeljavi zakonsko dolčenih obveznosti, pripravi programa, izvedbi aktivnosti, izbiri metod… Skozi srečanja bodo sami izbrali njim bistvene sestavine priročnika, ki jih bo mladinski delavec uredil. Mladinski delavec bo v zadnji fazi svojega dela, skupaj z vodstvom ZSPM in sodelavci, pripravil priročnik za DPM.

naloge

- vrednotenje razultatov srečanj z društvi,
- izbira, priprava gradiva za priročnik,
- izbira oblike priročnika,
- izdelava priročnika,
- izbira izvajalcev (oblikovanje, tisk)
- razširajenje vsebine priročnika.

 


Mladinski delavec bo po predelavi zaključkov delavnic znal bolje vredotiti programe mladinskega dela in izvajati dejavnosti za razširjanje rezultatov mladinskega dela. Na Zvezi slovenske podeželske mladine bo zaposlen 8 mesecev trajanja programa, sofinanciranega s strani Republike Slovenije, Evropske unije in Evropskega socialnega sklada. Sredstva za deveti mesec zaposlitve bo zagotovila Zveza slovenske podeželske mladine iz drugih virov.

 

 

 

 

Javni razpis za izbor operacij sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.
 
 
http://eu-skladi.si/

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovani člani Zveze slovenske podeželske mladine!

 

25 podeželskih, 25 mladih, 25 razigranih, 25 poučnih, 25 nepozabnih let. 

 

Leto 2018 si bomo na ZSPM zagotovo zapomnili po praznovanju 25 obletnice delovanja. Ker se praznično leto bliža h koncu, želimo praznovati skupaj z vami, in postaviti v od-sprednje vas in vaše delo. Saj ste prav vi najpomembnejši člen podeželske mladine, brez vas obstoj ZSPM izgubi pomen. Vaše trdo delo skozi leto želimo nagraditi, zato smo samo za vas pripravili prvi izbor "NAJ PROJEKT PODEŽELSKE MLADINE 2018".  

 

Kaj je izbor "NAJ PROJEKT PODEŽELSKE MLADINE 2018"?

Glavni namen izbora je predstavitev vaših lastnih, izvirnih, drugačnih projektnih idej, ki pomembno prispevajo k razvoju podeželske mladine.  

Vsako društvo lahko sodeluje pri izboru z eno projektno idejo, za katero meni, da je pomembno prispevala k ohranjanju in razvoju mladih na podeželju ter se odlikuje vsaj po enem od naslednjih vidikov: 

- prinaša nove ideje, pomembne za nadaljnji razvoj na svojem področju,

- prinaša višjo prepoznavnost društva, in s tem posledično Zveze slovenske podeželske mladine,

- prinaša povečanje članstva,

- prinaša ekonomske učinke delovanju društva.

 

4-članska strokovna komisija bo izmed vseh pravočasno prispelih vlog izbrala 5 najboljših projektov, ki se bodo predstavili na zaključni prireditvi, 1. decembra 2018 ob 18. uri, v Gostilni pri Japu (Praproče pri Temenici 6, 1296 Šentvid pri Stični). Predstavitev bo prinesla dodatne točke, ki bodo odločale o zmagovalcu izbora.

 

Vabimo vas, da si za več informacij o samem izboru  preberete povabilo h kandidaturi, ki ste ga prejeli na elektronski naslov društva, za sodelovanje na izboru "NAJ PROJEKT PODEŽELSKE MLADINE 2018", razmislite s katero projektno idejo se boste prijavili in najkasneje do 16. novembra  izpolnite  prijavni obrazec in ga pošljete na Zvezo slovenske podeželske mladine (Celovška cesta 43, 1000 Ljubljana).

 

POZOR! 16. novembra morajo biti prijavnice že na omenjenem naslovu, ker se bo strokovna komisija 16. novembra zvečer že odločila katerih 5 projektov se bo uvrstilo v finale. Predlagatelje izbranih 5 projektov bomo 17. november obvestilo o uvrstitvi v finale, da se bodo lažje pripravi na predstavitev na zaključni prireditvi 1. decembra.

 

V primeru vprašanj se obrnite na vaše regijske predstavnike, ki vam bodo v pomoč pri izpolnitvi prijavnih obrazcev ali na Anjo: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. (041 584 868).

 

Lep podeželski pozdrav.

 

Fotografija osebe Zveza slovenske podeželske mladine.

Uspešni smo bili na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«, preko katerega smo zaposlili dva mladinska delavca. Eden izmed njiju se bo naslednjih devet mesecev intenzivno posvečal delu z mladimi kmeti in podpori skupine za mlade kmete in kmetijsko politiko. Mladinskega delavca bomo vključili v program dela skupine za mlade kmete in kmetijsko politiko, katere domene so delo z mladimi kmeti, zagovorništvo mladih kmetov, obveščanje o novostih na področju politik za mlade kmete in nudenje podpore pri raznih zadevah. 

 

Svoje delo je začel v februarju z sodelovanjem na nacionalenm srečanju mladih kmetov in ga nadaljeval z vključevanjem v aktinosti skupine. Zaključil ga bo za mednarodno konferenco in samostojno izvedenim seminarjem. Skozi proces bo ob sodelovanju med njim in vodstvom ZSPM razvijal svoje kompetence, s čimer bo pripomogel k razvoju operacije. Omogočen mu bo vpogled v delovanje mladinskih struktur na področju kmetijstva v Sloveniji in v EU. Spoznal bo vodstvo CEJE (Evropskega foruma mladih kmetov), ki je pomeben zagovornik mladih kmetov v Bruslju. Mladinski delavec bo (po ZJIMS) sodeloval na področju avtonomije mladih, neformalnega učenja in usposabljanja ter večanja kompetenc mladih, razvoja podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, spodbujanja ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih, sodelovanja mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi in medgeneracijskega sodelovanja.

 

MLADINSKI DELAVEC BO OPRAVLJAL NASLEDNJE NALOGE:

- priprava in izvedba delavnice na srečanju mladih kmetov v sodelovanju z voditeljico skupine z mlade kmete in kmetijsko politiko,

- razširjanje razultatov konference po različnih kanalih komuniciranja. 

- pregled možnosti/primerov dobrih praks digitalnega zagovorništva/zbiranja pobud

- izvedba preizkusov zbiranja predlogov/mnenj/pobud in odzivov mladih kmetov na predlagane reforme kmetijske politike in politke razvoja podeželja s pomočjo spletnih orodij. 

- podpora voditeljici skupine za mlade kmete in kmetijsko politiko pri izvedbi srečanj (določitev metod, pirprava prostorov in pripomočkov, načrtovanje in izvedba programa, vrednotenje in uporaba razultatov za nadgradnjo mladinskega programa)

- oblikovanj predlogov za boljše povezovanje mladih kmetov oziroma delovanje skupine za mladie kmete in kmetijsko politiko na podlagi rezultatov pogovorov/delavnic z mladimi kmeti.

- izbira teme seminarja na podlagi izkušenj z delom z mladimi kmeti in v dogovoru z voditeljico skupine za mlade kmete.

- načrtovanje, priprava programa, izbira lokacije, priprava prostorov, izvedba programa, evalviranje programa,

- komuniciranje in sodelovanje z različnimi deležniki (udeleženci, strokovnimi gosti, mladinskimi trenerji…).

 

Mladinski delavec bo ob koncu prpravil smernice za nadaljnje delo skupine za mlade kmete in kmetijsko politiko in za razvoj digitalnega zagovorništva. Na Zvezi slovenske podeželske mladine bo zaposlen 8 mesecev trajanja programa, sofinanciranega s strani Republike Slovenije, Evropske unije in Evropskega socialnega sklada. Sredstva za deveti mesec zaposlitve bo zagotovila Zveza slovenske podeželske mladine iz drugih virov.

 

 

 

 

Javni razpis za izbor operacij sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.
 
 
http://eu-skladi.si/

 

 

 

Kontaktiraj nas

  • Celovška 43
    1000 Ljubljana
  • 00386/(0)41 664 017
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
ranktrackr.net